VIII. VLÁDA

Jmenována dne 20. 9. 1963. 21, 25. 9. 1963; 3.

Odvolána dne 8. 4. 1968. 22, 18. 4. 1968; 5.

 

Změny ve vládě:

6, 15. 6. 1965; 7.

8, 11. 11. 1965; 93.

11, 29. 6. 1966; 6.

14, 5. 4. 1967; 8.

15, 17. 5. 1967; 5.

22, 18. 4. 1968; 5.

 

PŘEDSEDA VLÁDY

LENÁRT Jozef

/od 20. 9. 1963/

Odvolán z funkce předsedy vlády 8. 4. 1968

Prohlášení:

prohlášení vlády 1, 23. 6. 1964; 32.

Projevy:

k vládním návrhům zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 17.

 

BARBÍREK František

ministr -

místopředseda Slovenské národní rady a

předseda Slovenské plánovací komise

Jmenován ministrem 20. 4. 1966. 11, 29. 6. 1966; 6.

Odvolán z funkce ministra 8. 4. 1968. 22, 18. 4. 1968; 5.

Projevy:

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966 a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1966; 108.

 

BURIAN Jiří, Ing.

ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství

/od 20. 9. 1963/

Zbaven funkce ministra 22. 4. 1967.

15, 17. a 18. 5. 1967; 5.

Projevy:

zpráva vlády o přijatých opatřeních na odstranění škod způsobených povodní na jižním Slovensku a o postupu prací na obnově

8, 12. 11. 1965; 189, 227.

k vládnímu návrhu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu /t. 76/

11, 29. 6. 1966; 75, 109.

Odpovědi na interpelace:

na interpelaci posl. Šmejkalové - zajištění krmné základny

8, 10. 11. 1965; 244.

 

CÍSAŘ Čestmír, PhDr.

ministr školství a kultury

/od 20. 9. 1963/

Z funkce ministra odvolán 10. 11. 1965.

8, 11. 11. 1965; 93.

Projevy:

k vládnímu návrhu zákona /t. 19/ o dílech literárních, vědeckých a uměleckých /autorský zákon/ a společná zpráva výborů kulturního a ústavně právního /t. 28/

5, 25. 3. 1965; 130.

 

ČERNÍK Oldřich, Ing.

místopředseda vlády a

předseda Státní plánovací komise

/20. 9. 1963/

Odvolán z funkce místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Projevy:

k vl. n. zák. /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na r. 1965 a společná zpráva výboru pro plán a rozpočet a výboru ústavně právního

4, 9. 12. 1964; 27, 233.

k vl. n. zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 7.

zpráva vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966 a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1966; 46, 257.

k vl. n. zák. o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/ a společná zpráva výborů ústavně právního a pro plán a rozpočet.

18, 10. 1. 1968; 47.

 

DAVID Václav

ministr zahraničních věcí

/od 31. 1. 1953/

Odvolán z funkce ministra zahraničních věcí 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Projevy:

k zprávě o činnosti vlády

5, 24. 3. 1965; 81.

k vl. n. zákona /t. 25/ o cestovních dokladech a společná zpráva výborů ústavně právního a zahraničního /t. 39/

6, 18. 6. 1965; 230.

k vl. n., kterým se předkládá NS ČSSR k projevu souhlasu Úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství, podepsaná ve Varšavě dne 17. 5. 1965 /t. 57/

9, 18. 12. 1965; 149.

zpráva vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15. 3. 1966; 7.

k vl. návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi ČSSR a Polskou lidovou republikou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, podepsaná ve Varšavě dne 1. 3. 1967 /t. 118/

14, 6. 4. 1967; 112.

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a Německou demokratickou republikou. /t. 120/

14, 6. 4. 1967; 112.

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a ostatních kosmických těles, podepsaná v Moskvě, Washingtonu a Londýně dne 27. 1. 1967 /t. 115/

14, 6. 4. 1967; 160.

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi ČSSR a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků přestupujících československo-polské státní hranice v železničním a silničním styku, podepsaná dne 23. září 1966 ve Varšavě /t. 109/

14, 6. 4. 1967; 163.

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS k souhlasu Vídeňská úmluva o konzulárních stycích, sjednaná ve Vídni dne 24. dubna 1963 /t. 137/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 124.

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS k souhlasu Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii, schválená Radou guvernérů Mezinárodní agentury dne 1. července 1959 /t. 129/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 129.

Odpovědi na interpelace:

na dotaz posl. Fialy - jak je přijímána čs. zahraniční politika ve světě, zejména pak ve vztahu k prohlubování spolupráce ČSSR s evropskými zeměmi.

10, 15. 3. 1966; 116.

 

DVOŘÁK Richard

ministr financí

/20. 9. 1963/

Odvolán z funkce ministra dne 20. 1. 1967.

14, 5. 4. 1967; 8.

Projevy:

k vládnímu návrhu usnesení, jímž NS schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet za rok 1963

2, 25. 9. 1964; 83.

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 9. 12. 1964; 43.

k vládnímu návrhu zákona /t. 20/ o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti

5, 25. 3. 1965; 143.

k vládnímu návrhu usnesení /t. 41/, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet ČSSR za r. 1964.

6, 16. 6. 1965; 154.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 26.

k vládnímu návrhu usnesení /t. 80/, jímž NS schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1965

11, 29. 6. 1966; 23.

k vládnímu návrhu zákona o pojišťovnictví /t. 89/

12, 25. 10. 1966; 10.

k vládnímu návrhu zákona o zemědělské dani /t. 100/

13, 14. 12. 1966; 6.

k vládnímu návrhu zákona o důchodové dani družstevních a jiných organizací /t. 101/

13, 14. 12. 1966; 43.

k vládnímu návrhu zákona o soudních poplatcích /t. 93/

13, 15. 12. 1966; 57.

Odpovědi na interpelace:

na dotaz posl. Jiránka - zda se počítá i pro příští rok s vytvořením finanční rezervy pro místní hospodářství. /Akce 100 miliónů Kčs./

2, 25. 9. 1964; 122.

na dotaz posl. ing. Macho - zlepšení práce technické kontroly na podnicích a závodech

2, 25. 9. 1964; 122.

na dotaz posl. ing. Macho - zvýšení mzdových fondů a příplatků za práci v nočních směnách v případech, kdy bude výroba zvlášť žádoucí

2, 25. 9. 1964; 122.

na dotaz posl. Lukačoviče - nadnormativní zásoby - poskytování úvěrů

2, 25. 9. 1964; 122.

na dotaz posl. Lukačoviče - individuální bytová výstavba na Slovensku

2, 25. 9. 1964; 122.

 

HÁJEK Jiří, prof. dr.

ministr školství a kultury

/od 10. 11. 1965/

8, 11. 11. 1965; 93.

Pověřen řízením ministerstva školství dne 20. 1. 1967

14, 5. 4. 1967; 8.

Odvolán z funkce ministra školství 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Projevy:

výklad k vládnímu návrhu zákona o vysokých školách /t. 70/ a společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, zemědělského, kulturního, zdravotního /t. 73/

10, 16. 3. 1966; 130, 198.

 

HAMOUZ František

ministr zahraničního obchodu

/od 5. 1. 1963/

Odvolán z funkce ministra zahraničního obchodu 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Odpovědi na interpelace:

odpověď na interpelaci posl. Rejhona

- dotaz na možnost vypsání anonymní soutěže na rodinný domek o bytové jednotce dvoupokojové

- možnost dovozu chat ze SSSR

19, 28. 2. 1968; 92.

 

HOFFMANN Karel

ministrem kultury a informací

/od 20. 1. 1967/

14, 5. 4. 1967; 8.

Odvolán z funkce ministra kultury a informací 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

 

CHUDÍK Michal

ministr-předseda SNR

/od 20. 9. 1963/

Odvolán z funkce ministra 10. 11. 1965.

Zvolen místopředsedou NS

8, 10. 11. 1965; 13, 93.

 

INDRA Alois

ministr dopravy

/od 20. 9. 1963/

Odvolán z funkce ministra dopravy 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Projevy:

k vládnímu návrhu zákona /t. 5/ o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví a společná zpráva výboru průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu a výboru ústavně právního

4, 11. 12. 1964; 244.

k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

14, 7. 4. 1967; 232.

Odpovědi na interpelace:

na interpelaci posl. Šubrta - jak jsou pro min. dopravy, jmenovitě pro ČSD, zajišťovány dodávky kvalitnějších paliv a jak se to projeví na ekonomice dopravy, dále jak je zabezpečen dlouholetý požadavek, aby pro posun a pro příměstskou dopravu byly parní lokomotivy nahrazovány dieselelektrickou trakcí a konečně jaká budou opatření min. dopravy, aby byly odstraněny zdroje exhalací v provozu ČSD

14, 7. 4. 1967; 232.

 

KORČAK Josef

ministr - pověřen vedením Ústřední správy energetiky

/od 5. 1. 1963/

Odvolán z funkce ministra 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Projevy:

k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší. /t. 105/

14, 7. 4. 1967; 221.

 

KRAHULEC Vincenc

ministr-předseda Slovenské plánovací komise

/od 20. 9. 1963/

Zemřel 2. března 1966.

Projevy:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965 a společná zpráva výboru pro plán a rozpočet a výboru ústavně právního

4, 9. 12. 1964; 73.

k zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

8, 11. 11. 1965; 125.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 68.

 

KRAJČÍR František

místopředseda vlády

/od 5. 1. 1963/

Odvolán z funkce místopředsedy vlády 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Projevy:

k zprávě vlády o realizaci podnětů poslanců Národního shromáždění vznesených k prohlášení

2, 24. 9. 1964; 18.

k zprávě Ústřední komise lidové kontroly o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 34.

 

KREJČÍ Josef, Ing.

ministr hutního průmyslu a rudných dolů

/od 10. 3. 1962/

Jmenován místopředsedou vlády a pověřen řízením ministerstva těžkého průmyslu 10. 11. 1965

8, 11. 11. 1965; 93.

Odvolán z funkce místopředsedy vlády a ministra těžkého průmyslu 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Odpovědi na interpelace:

na interpelaci posl. Mátla - jaká opatření učinily resorty ministerstev paliv, těžkého průmyslu, chemie, dopravy a NVP na podkladě usnesení zdrav. výboru ze dne 20. 4. 1962, 30. 10. 1962 a 28. 11. 1962 k otázkám čistoty ovzduší a čištění odpadních vod a jakých bylo dosaženo výsledků?

10, 17. 3. 1966; 306.

na interpelaci posl. Skramuského - žádost o přezkoumání vládního usnesení, které hovoří o elektrifikaci a dieseltrakci a alespoň částečné odstranění parní trakce, a to na vlečkách, seřazovacích nádražích a na dolech, což by podstatně zmírnilo množství exhalací a přineslo obyvatelstvu okamžitý efekt

10, 17. 3. 1966; 306.

na interpelaci posl. J. Mátla - jaká opatření učinily resorty ministerstev paliv, těžkého průmyslu, chemie, dopravy a NVP na podkladě usnesení zdravotního výboru ze dne 20. 4. 1962, 30. 10. 1962 a 28. 11. 1962 k otázkám čistoty ovzduší a čištění odpadních vod a jakých bylo dosaženo výsledků?

10, 17. 3. 1966; 306.

na interpelaci posl. Hejlové - jak dlouho bude trvat stále se zhoršující situace v náhradních dílech, konkrétně na motorová vozidla

11, 30. 6. 1966; 230.

dotaz posl. Harus - dotaz a žádost o zajištění 23 automatických strojů pro Autobrzdy - Jablonec

16, 28. a 30. 6. 1967; 223.

 

KRUTINA Vratislav

ministr potravinářského průmyslu

/od 20. 9. 1963/

Odvolán z funkce ministra dne 20. 1. 1967

14, 5. 4. 1967; 8.

Odpovědi na interpelace:

na námět posl. Doupovce - k zpracování přebytečného ovoce pro potřeby obyvatel v konzervárnách

2, 25. 9. 1964; 117.

na dotaz posl. V. Krejčího - cukrovarská kampaň - problém mechanizace skládek - včasné zahájení kampaně

2, 25. 9. 1964; 117.

na dotaz posl. Šorce - rekonstrukce zracích sklepů na sýry a výstavba bytových jednotek pro Středoslovenské mlékárny ve Zvoleni

2, 25. 9. 1964; 117.

na námět posl. Doupovce - zužitkování přebytečného ovoce v konzervárnách - výměna ovoce za hotové výrobky

2, 25. 9. 1964; 117.

na dotaz posl. Nepomuckého - nedostatek sušiček - nebezpečí ztrát v objemném krmivu

2, 25. 9. 1964; 121.

 

KUDRNA Josef

ministr vnitra

/od 23. 4. 1965/

6, 15. 6. 1965; 7.

Odvolán z funkce ministra vnitra 15. 3. 1968.

Projevy:

k vládnímu návrhu zákona /t. 35/ o Sboru národní bezpečnosti a zpráva výboru ústavně právního

6, 17. 6. 1965; 212.

k vládnímu návrhu zákona /t. 34/ o výkonu trestu odnětí svobody a zpráva výboru ústavně právního /t. 46/

6, 17. 6. 1965; 212.

k vládnímu návrhu zákona /t. 24/ o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky a společná zpráva výborů ústavně právního a zahraničního /t. 38/

6, 18. 6. 1965; 234.

k vládnímu návrhu zákona o národních výborech /t. 122/a ke zprávě vlády o činnosti nár. výborů - spol. zpráva výborů ústavně právních, pro nár. výb., pro plán a rozpočet, průmyslového, pro spotřební průmysl, investičního, zemědělského, kulturního a zdravotního /t. 132/

16, 28. - 30. 6. 1967; 8, 96.

k vládnímu návrhu zákona o správním řízení a spol. zprávě výborů ústavně práv., pro nár. výbory a rozpočtového /t. 134/

16, 28. - 30. 6. 1967; 100.

k vládnímu návrhu ústavního zákona o národních výborech v hl. m. Praze a k vládnímu návrhu zákona o hl. m. Praze /t. 141, 142/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 39.

k vládnímu návrhu usnesení NS, kterým se schvaluje vzorový statut městských národních výborů /t. 143/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 65.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty /t. 145/

18, 11. 1. 1968; 176, 201.

/nepřednesený projev/

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na rok 1968

18, 11. 1. 1968; 128, 203.

k vl. n. - ústavního zákona o doplnění článku 91 ústavy /t. 161/ - zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení NV města Bratislavy /t. 162/

19, 27. 2. 1968; 10, 34.

 

LOMSKÝ Bohumír

ministr národní obrany

/od 25. 4. 1954/

Odvolán z funkce ministra národní obrany 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Projevy:

k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/ a společná zpráva výborů ústavně právního, pro národní výbory, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje, zemědělského, kulturního a zdravotního /t. 66/

10, 17. 3. 1966; 303.

Odpovědi na interpelace:

odpověď na interpelaci posl. ing. Gudricha v otázce uvolnění továrního objektu pro rozvoj výroby v Bruntále

8, 12. 11. 1965; 244.

 

MACHAČOVÁ-DOSTÁLOVÁ Božena

ministryně spotřebního průmyslu

/od 16. 6. 1956/

Odvolána z funkce ministryně spotřebního průmyslu 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968. 5.

Projevy:

k vl. n. zák. o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 11. 1. 1968; 131.

Odpovědi na interpelace:

na interpelaci posl. ing. Gudricha - rušení výroby v pohraničí a stagnace jeho rozvoje. Nedostatky v zásobování prům. zbožím a textilem v pohraničních okresech /Bruntál/

4, 10. 12. 1964; 250.

na dotaz posl. Fiľové - využití surovinového odpadu kůží v závodech 29. augusta Partizánské a koželužně v Bošanech

4, 10. 12. 1964; 250.

 

MAJLING Pavol

ministr - pověřen řízením Ústřední komise státní kontroly a statistiky.

/27. 6. 1961/

Odvolán z funkce ministra dne 20. 1. 1967

14, 5. 4. 1967; 8.

Projevy:

k vl. n. zák. /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na r. 1965

4, 10. 12. 1964; 100.

 

MARKO Ján, ing.

ministr

Jmenován ministrem

/od 10. 11. 1965/

8, 11. 11. 1965; 93.

Odvolán z funkce ministra 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Projevy:

k zprávě vlády o přijatých opatřeních na odstranění škod způsobených povodní na jižním Slovensku a o postupu prací na obnově

8, 12. 11. 1965; 212.

 

MESTEK Karel

viz věcný rejstřík MESTEK Karel, předseda Ústřední správy pro nákup zemědělských výrobků.

ministr zemědělství

/od 22. 4. 1967/

15, 17. a 18. 5. 1967; 5.

Odvolán z funkce ministra zemědělství a výživy 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Projevy:

k vl. n. zák. o některých dalších změnách v soc. zabezpečení družstevních rolníků /t. 138/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 113.

k vl. n. zák. o státním rozpočtu na r. 1968 /t. 157/ a společná zpráva výborů ústavně právního a pro plán a rozpočet

18, 10. 1. 1968; 97.

 

NEUMAN Alois dr.

ministr spravedlnosti

/od 11. 7. 1960/

Odvolán z funkce ministra spravedlnosti 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Projevy:

k vl. n. zák., kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů a zpráva výboru ústavně právního /t. 11/

2, 24. 9. 1964; 67.

k vl. n. zák. /t. 31/, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb. a zpráva výboru ústavně právního /t. 43/

6, 17. 6. 1965; 170.

k vl. n. zák. /t. 32/, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním /trestní řád/ a zpráva výboru ústavně právního /t. 44/

6, 17. 6. 1965; 170.

k vl. n. zák. /t. 33/, kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilnictví a příživnictví a zpráva výboru ústavně právního /t. 45/

6, 17. 6. 1965; 170.

k vládnímu návrhu zákona o znalcích a tlumočnících /t. 110/

14, 6. 4. 1967; 168.

Řeč v rozpravě:

k zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu socialistické zákonnosti

2, 25. 9. 1964; 167.

Návrhy:

návrh na kandidáty pro funkci předsedy Nejvyššího soudu a funkce jeho náměstků

2, 25. 9. 1964; 173.

Odpovědi na interpelace:

na dotaz posl. Ichy - otázka soudců, kteří hrubě porušovali socialistickou zákonnost /1949 - 1954/

2, 25. 9. 1964; 124.

 

ODVÁRKA Josef

ministr paliv

/od 20. 9. 1963/

Odvolán z funkce ministra 10. 11. 1965

8, 11. 11. 1965; 93.

 

PENC František

ministr hornictví

/od 10. 11. 1965/

8, 11. 11. 1965; 93.

Uvolněn z funkce ministra hornictví 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Odpovědi na interpelace:

odpověď na interpelaci posl. Kotrby týkající se řešení výstavby cihelny "Fortuna" v Komořanech

19, 28. 2. 1968; 91.

 

PEŠL Josef

ministr těžkého strojírenství

/od 5. 1. 1963/

Odvolán z funkce ministra 10. 11. 1965

8, 11. 11. 1965; 93.

 

PILLER Jan

místopředseda vlády

/od 9. 2. 1962/

předseda Státní komise pro investiční výstavbu

/od 20. 9. 1963/

Odvolán z funkce místopředsedy vlády 10. 11. 1965

8, 11. 11. 1965; 93.

 

PLOJHAR Josef, dr. h. c.

ministr zdravotnictví

/od 25. 2. 1948/

Odvolán z funkce ministra zdravotnictví 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Projevy:

k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/

10, 17. 3. 1966; 205, 309.

 

POLÁČEK Karel

ministr všeobecného strojírenství

/od 15. 10. 1958/

Odvolán z funkce ministra dne 21. 12. 1966

14, 5. 4. 1967; 8.

 

PÚČIK Jozef Ing.

ministr chemického průmyslu

/od 22. 6. 1954/

Odvolán z funkce ministra 10. 11. 1965

8, 11. 11. 1965; 93.

 

SMRKOVSKÝ Josef

ministr-předseda Ústřední správy vodního hospodářství

/od 10. 11. 1965/

8, 11. 11. 1965; 93.

Pověřen řízením ministerstva lesního a vodního hospodářství dne 20. ledna 1967

14, 5. 4. 1967; 8.

Uvolněn z funkce ministra lesního a vodního hospodářství 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Odpovědi na interpelace:

na dotaz posl. J. Zimy - zda zemědělské závody budou platit za povrchovou vodu, kterou používají k závlahám

12, 27. 10. 1966; 262.

na dotaz posl. J. Zimy - regulace řeky Orlice

12, 27. 10. 1966; 262.

 

SUCHARDA Bohumil, Ing.

ministrem-předsedou Státní komise pro finance, ceny a mzdy

/od 10. 11. 1965/

8, 11. 11. 1965; 93.

Pověřen řízením ministerstva financí dne 20. ledna 1967

14, 5. 4. 1967; 8.

Odvolán z funkce ministra financí 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Projevy:

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na r. 1967 T. 123 a spol. zpráva výboru ústavně právního a výboru pro plán a rozpočet

15, 17. a 18. 5. 1967; 6, 143.

k vl. n. usnesení o schválení stát. závěrečného účtu za r. 1966 /t. 131/ zpráva výboru rozpočtového

16, 28. - 30. 6. 1967; 143, 184.

k vl. zák. o Státní spořitelně /t. 124 / - zpráva společná ústavně práv. a rozpočtového výboru /t. 130/

16, 28. - 30. 6. 1967; 195, 219.

k vl. n. zák. o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/ a spol. zpráva výboru ústavně právního a pro plán a rozpočet

18, 10. 1. 1968; 7, 165.

Odpovědi na interpelace:

na interpelaci posl. Nováka - dotace státní do zemědělských závodů

15, 17. a 18. 5. 1967; 143.

odpověď na dotaz posl. Haruse o výši nákladu na nábor pracovníků do hornictví, kteří se nyní musí vracet zpět do původních profesí

16, 28. - 30. 6. 1967; 192.

 

ŠIMŮNEK Otakar, Ing.

místopředseda vlády

/od 6. 3. 1959/

Jmenován předsedou Státní komise pro hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci 10. 11. 1965

8, 11. 11. 1965; 93.

Odvolán z funkce místopředsedy vlády 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Projevy:

zpráva o činnosti vlády

5, 24. 3. 1965; 15.

 

ŠTROUGAL Lubomír, JUDr.

ministr vnitra

/od 23. 6. 1961/

Odvolán z funkce ministra vnitra 23. 4. 1965

6, 15. 6. 1965; 7.

 

TAKÁČ Samuel, Ing.

ministr stavebnictví

/od 5. 1. 1963/

Odvolán z funkce ministra stavebnictví 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Projevy:

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na r. 1968 /t. 157/

18, 11. 1. 1968; 142.

Odpovědi na interpelace:

na dotaz posl. Šubrta - výstavba kladenské panelárny

2, 25. 9. 1964; 106.

na dotaz posl. Lukačoviče - nedostatek stavebního materiálu v některých krajích - zajištění pro rok 1965

2, 25. 9. 1964; 106.

 

UHER Jindřich

ministr vnitřního obchodu

/od 23. 6. 1961/

Odvolán z funkce ministra vnitřního obchodu 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Projevy:

k vl. n. zák. o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/ a společná zpráva výborů úst. právního a pro plán a rozpočet

18, 11. 1. 1968; 118.

k vl. n. zák., kterým se doplňuje zákon č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci /t. 40-P/

19, 28. 2. 1968; 71.

Odpovědi na interpelace:

na dotaz posl. Lukačoviče - výstavba hotelu v tatranské oblasti

2, 25. 9. 1964; 115, 117.

na interpelaci posl. ing. Gudricha - rušení výroby v pohraničí a stagnace jeho rozvoje. Nedostatky v zásobování prům. zbožím a textilem v pohraničních okresech /Bruntál/

4, 10. 12. 1964; 256.

na dotaz posl. B. Procházkové - jak se budou v budoucnu provádět inventury, aby splnily svůj účel, ale aby přitom nebyl narušen styk spotřebitele s obchodem

4, 10. 12. 1964; 256.

na dotaz posl. Mikuláška - proč je nedostatek kapesních svítilen všeho druhu a náhradních dílů do vysavačů Standard. Též je naprostý nedostatek naběraček, odměrek, vařeček apod. v pohostinství

4, 11. 12. 1964; 256.

 

VALEŠ Václav

ministr chemického průmyslu

/od 10. 11. 1965/

8, 11. 11. 1965; 93.

Odvolán z funkce ministra chemického průmyslu 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

 

VLASÁK František, dr.

ministr-předseda Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky

/od 20. 9. 1963/

Jmenován předsedou Státní komise pro techniku /10. 11. 1965/

Komise zrušena 25. 4. 1968

8, 11. 11. 1965; 93.

Odvolán z funkce ministra 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Projevy:

k vl. n. zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

14, 6. 4. 1967; 184, 232.

k vl. n. zákona o státním zkušebnictví /t. 144/

19, 27. 2. 1968; 36, 56.

 

IX. VLÁDA

Jmenována 8. dubna 1968. 22, 18. 4. 1968; 5.

Odvolána 31. prosince 1968. 1. FS, 30. 1. 1969; 10.

 

PŘEDSEDA VLÁDY

ČERNÍK Oldřich, Ing.

Jmenován předsedou vlády 8. 4. 1968.

22, 18. 4. 1968; 5.

Projevy:

výklad programového prohlášení vlády

23, 24. 4. 1968; 8 a 3. 5. 1968; 349.

prohlášení vlády ke vzniklé situaci a nezbytně naléhavým opatřením

26, 13. 9. 1968; 12.

odůvodnění vládního návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR, podepsaná v Praze dne 16. října 1968

27, 18. 10. 1968; 4, 31.

k návrhu ČNR a SNR na vydání ústavního zákona o československé federaci

28, 27. 10. 1968; 16.

Odpověď na interpelace:

na interpelaci posl. Kodaje k článku "Dva tisíce slov"

24, 27. 6. 1968; 267.

na interpelaci posl. Pružince odpovídá, že byly vypracovány směrnice jak postupovat u těch lidí, kteří zůstali za hranicemi, směrnice vyšly ve Věstníku

29, 20. 12. 1968; 284.

na interpelaci posl. Skramuského odpovídá, že pokud se týká Zpráv a Vltavy, vláda předala na podkladě stanoviska předsednictva NS diplomatickou notu vládě SSSR.

29, 20. 12. 1968; 284.

 

BORŮVKA Josef

ministr zemědělství a výživy

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 6.

Odpovědi na interpelace:

odpověď posl. Junásovi na interpelaci

24, 27. 6. 1968; 330.

 

COLOTKA Peter, prof. dr. CSc.

jmenován místopředsedou vlády

/8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 5.

Projevy:

k vl. n. zák., kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 26. 6. 1968; 134, 137.

k vládním návrhům

- ústavního zákona o zřízení federálních ministerstev a federálních výborů /t. 226/

- zákona o federálních výborech /t. 227/

- zákona o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu /t. 228/

- zákona o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti /t. 224/

- zákona o vymezení působnosti ČSSR ve věcech tisku a jiných informačních prostředků /t. 225/

29, 19. 12. 1968; 135, 159.

Poznámky:

poznámka k vl. n. zák. o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství ČSR a SSR /t. 220/

29, 19. 12. 1968; 188.

 

DZÚR Martin, gen. por.

ministr národní obrany

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 6.

 

GALUŠKA Miroslav

ministr kultury a informací

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 6.

Projevy:

odůvodnění vl. návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 o periodickém tisku a o ostatních hromadných prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1968; 93, 120, 125.

odůvodnění vl. návrhu zák. o některých opatřeních v oblasti periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 195/

26, 13. 9. 1968; 71.

 

HÁJEK Jiří, prof. dr., DrSc.

ministr zahraničních věcí

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 6.

Projevy:

výklad k vl. n., kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu nové znění článku 24 a 25 Ústavy Světové zdravotnické organizace, přijaté 20. světovým zdravotnickým shromážděním dne 23. 5. 1967

23, 3. 5. 1968; 357.

 

HAMOUZ František

jmenován místopředsedou vlády

/8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 5.

 

HANUS Július, Ing.

ministr lesního a vodního hospodářství

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 6.

 

HRUŠKOVIČ Miloslav, Ing.

ministr a předseda Státní komise pro techniku

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 6.

Projevy:

k vl. n. zák. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek /t. 217/

29, 20. 12. 1968; 233, 239.

 

HŮLA Václav, Ing.

ministr

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 6.

 

HUSÁK Gustáv, JUDr.

jmenován místopředsedou vlády

/8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 5.

 

KADLEC Vladimír, prof. dr.

ministr školství

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 6.

Odpovědi na interpelace:

odpověď posl. Illovi na interpelaci

24, 27. 6. 1968; 337.

odpověď posl. Cyprichovi na interpelaci

24, 27. 6. 1968; 337.

odpověď posl. Fišarové na interpelaci

24, 27. 6. 1968; 337.

odpověď posl. Kolářové na interpelaci

29, 20. 12. 1968; 282.

Projevy:

k vládnímu návrhu zákona o gymnasiích /t. 218/

29, 19. 12. 1968; 200.

k vl. n. zák. o zřízení Vysoké školy veterinární v Brně a Vysoké školy veterinární v Košicích /t. 219/

29, 19. 12. 1968; 193.

 

KORČÁK Josef

ministr - pověřen řízením Ústřední správy energetiky

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 6.

 

KREJČÍ Josef, Ing.

ministr těžkého průmyslu

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 6.

Odpovědi na interpelace:

odpověď posl. Lukačovičovi na některé nedostatky v bytové výstavbě a některé problémy, které se týkají dodávek pro bytovou výstavbu

odpověď týkající se výstavby panelárny ve východoslovenském kraji

odpověď týkající se výstavby teplárny v Bratislavě - písemně

29, 20. 12. 1968; 280.

 

KUČERA Bohuslav, JUDr.

ministr spravedlnosti

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 6.

Projevy:

odůvodnění vl. návrhů:

- zákona o soudní rehabilitaci /t. 174/

- ústavního zákona, jímž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců /t. 174 a 175/

24, 25. 6. 1968; 43, 86.

odůvodnění návrhu ministra spravedlnosti a ústředního výboru NF podle zákona č. 36/1964 Sb. na doplňovací volbu soudců a na obsazení funkcí náměstků předsedy Nejvyššího soudu.

24, 27. 6. 1968; 316.

k vl. návrhu zákona o přechodné úpravě některých lhůt

26, 13. 9. 1968; 97.

návrh ministra spravedlnosti a ústředního výboru Národní fronty podle ústavního zákona č. 81/1960 Sb. a zákon č. 82/1968 Sb. na volby soudců zvláštních senátů pro Nejvyšší soud, vyšší vojenské soudy a pro krajské soudy v českých krajích, na volby soudců zvláštního kárného senátu a zřízení prověrkové komise

26, 13. 9. 1968; 101.

k vládnímu návrhu zákona o postavení národností v Československé socialistické republice

28, 27. 10. 1968; 52, 62.

k vl. n. zák., kterým se mění předpisy o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů /t. 214/

29, 19. 12. 1968; 191.

k vl. n. zák., jímž se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody /t. 203/

29, 19. 12. 1968; 256.

k návrhu ministra spravedlnosti v dohodě s ministrem národní obrany a ústředním výborem Národní fronty

- na volby soudců zvláštních senátů pro Nejvyšší soud a pro krajské soudy v českých krajích a na volbu soudce zvláštního kárného senátu

- na volbu soudců zvláštního senátu pro Nejvyšší soud a pro vyšší vojenský soud

- na zproštění funkcí soudců Nejvyššího soudu a soudců vojenských soudů

29, 20. 12. 1968; 261.

Odpovědi na interpelace:

odpověď na dotaz poslance Pružince, aby všechny zákony, které jsou vydávány ve Sbírce zákonů, měly též důvodové zprávy.

24, 27. 6. 1968; 313.

 

MACHAČOVÁ Božena

ministryně spotřebního průmyslu

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 6.

 

PAVEL Josef

ministr vnitra

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 6.

Odvolán z funkce ministra vnitra 31. 8. 1968.

26, 13. 9. 1968; 106.

 

PAVLOVSKÝ Oldřich

ministr vnitřního obchodu

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 5.

 

PELNÁŘ Jan

ministr vnitra

/od 31. 8. 1968/

26, 13. 9. 1968; 106.

Projevy:

projev k vl. návrhu zákona o některých opatřeních k upevnění veřejného klidu a veřejného pořádku

26, 13. 9. 1968; 68.

k vládnímu návrhu zákona o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky /t. 220/

29, 19. 12. 1968; 177.

 

PENC František

ministr hornictví

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 6.

 

RÁZL Stanislav, Ing.

ministr chemického průmyslu

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 6.

 

ŘEHÁK František, dr.

ministr dopravy

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 6.

 

SUCHARDA Bohumil, Ing.

ministr financí

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968, 6.

Projevy:

odůvodnění vl. návrhu usnesení, jímž NS schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet ČSSR za rok 1967 /t. 176/

24, 26. 6. 1968; 141, 226.

odůvodnění vl. návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o dani ze mzdy /t. 173/

24, 27. 6. 1968; 290.

odůvodnění návrhu zákona o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek /t. 188/

26, 13. 9. 1968; 87.

k vl. návrhu zákona o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd /t. 196/

26, 13. 9. 1968; 88.

k vl. návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 12, 111.

k vl. návrhu zákona o důchodové dani /t. 222/

29, 18. 12. 1968; 122.

k vl. návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1965 Sb. o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti /t. 221/

29, 18. 12. 1968; 130.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/1967 Sb., o Státní spořitelně /t. 215/

29, 19. 12. 1968; 169.

k vl. návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví /t. 216/

29, 19. 12. 1968; 174.

 

ŠIK Ota, prof., Dr. Sc.

jmenován místopředsedou vlády

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 7.

Odvolán z funkce místopředsedy vlády 3. 9. 1968

26, 13. 9. 1968; 106.

 

ŠTANCEĽ Michal

ministr

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 6.

Projevy:

odůvodnění vládních návrhů zákona o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči /t. 170/, zákona o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění /t. 171/ a zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků a zákon o sociálním zabezpečení /t. 172/

24, 27. 6. 1968; 240, 278.

odpověď na dotaz posl. Pružince

24, 27. 6. 1968; 283.

k vl. návrhu zákona o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení /t. 223/

29, 19. 12. 1968; 201, 221.

 

ŠTROUGAL Lubomír, JUDr.

jmenován místopředsedou vlády 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 6.

 

TROKAN Jozef, prof. dr. Ing.

ministr stavebnictví

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 6.

 

VALEŠ Václav, Ing.

ministr zahraničních věcí

/od 8. 4. 1968/

Projevy:

k vl. návrhu zákona, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Všeobecné podmínky pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci /Všeobecné podmínky RVHP 1968/ T. 229.

29, 20. 12. 1968; 265.

 

VLASÁK František, dr.

ministr a předseda Státní plánovací komise

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 6.

Státní plánovací komise zrušena 25. 4. 1968.

Projevy:

k vl. návrhu zákona o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů

23, 25. 4. 1968; 157.

 

VLČEK Vladislav, RNDr. PHMr.

ministr zdravotnictví

/od 8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 6.Přihlásit/registrovat se do ISP