VÝBOR BRANNÝ A BEZPEČNOSTNÍ

13 členů

Zřízen: 20, 29. 3. 1968; 16.

Zvolen: 22, 18. 4. 1968; 34.

Doplňovací volby a změny: 26, 13. 9. 1968; 105.

Předseda:

Hofman Leopold

KSČ

Místopředseda:

Perkovič Anton, ing.

KSS

Ověřovatel:

Jedlička Věroslav

ČSS

Členy výboru byli:

KSČ

Hlína Jan, Pešák Jindřich, Katolický Josef, Ircing Václav, Turošík Jozef, Lomský Bohumír

KSS

Végh Gejza, Kodaj Samuel, Belas Jozef, Mockovčiak Ján, Valo Jozef

ČSL

Gemrot Josef

Výbor konal 13 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

200, 239, 240, 241, 242, 246, 249

 

VÝBOR KULTURNÍ

31 členů

Zřízen a zvolen: 1, 23. 6. 1964; 31.

Doplňovací volby a změny:

23, 25. 4. 1969; 183.

26, 13. 9. 1968; 105.

Předseda:

Poledňák Alois

KSČ

Místopředseda:

Lapárová Magda

KSS

Ověřovatel:

Homola Oleg

KSČ

Členy výboru byli:

KSČ

Dobiáš Václav, Hečko Josef, Homola Oleg, Kobosilová Anna, Lomský Bohumír, Macek Josef, akad., Pelikán Jiří, Pernická Anna, Polachová Valérie, Sachsová Hana dr., Skála Ivan, Šorm František, akad., Turečková Jiřina, Vodsloň František, Vyskot Miroslav, dr. ing., CSc., Zavadil Miroslav, Zvára Josef

KSS

Biľak Vasil, Egri Ladislav, Krúpalová Estera, Lapárová Magda, Lörincz Július, Mináč Vladimír

ČSS

Špálovský Dušan

ČSL

Míková Anna

B

Kenclová Zdenka, Luptáková Anna, Paťková Anna, Priehodová Olga

Výbor konal 13 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

28, 29, 50, 58, 66, 73, 94, 104, 132, 184, 202, 239, 240, 241

 

VÝBOR MANDÁTOVÝ

13 členů

Zřízen a zvolen: 1, 23. 6. 1964; 26.

Doplňovací volby a změny:

12, 25. 10. 1966; 6.

17, 30. 11. 1967; 5.

Předseda:

Pospíšil Antonín

ČSL

Místopředseda:

Fuková Božena

KSS

Ověřovatel:

Pešák Jindřich

KSČ

Výbor mandátový a imunitní

Zřízen z výboru mandátového:

20, 29. 3. 1968; 16.

Doplňovací volby a změny:

23, 25. 4. 1968: 182.

Členové výboru byli:

KSČ

Čubová Marta, Harus Jan [zemřel 17, 30. 11. 1967; 5.], Besserová Ladislava, Krosnář Josef, Němec Miroslav, Prokopová Julie [zemřela 12, 25. 10. 1966; 6.], Bubník František,

KSS

Cvik Rudolf, Végh Gejza

ČSS

Fiala Antonín, Růžička Miroslav, Černý Josef /v. o. 42/

ČSL

Jiránek Václav

SSO

Haško Ján

SS

Škula Jozef

B

Čubová Marta

Výbor konal 11 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

3, 50, 132, 239, 240, 241

 

PRO INVESTIČNÍ VÝSTAVBU A STAVEBNICTVÍ

24 členů

Zřízen a zvolen: 1, 23. 6. 1960; 29.

Doplňovací volby a změny:

4, 11. 12. 1964; 261.

6, 18. 6. 1965; 238.

23, 25. 4. 1968; 183.

Předseda:

Gabriška Jozef, ing.

KSS

Místopředseda:

Gudrich Zdeněk, ing.

KSČ

Ověřovatel:

Šubrt Jan

ČSS

Členové výboru byli:

KSČ

Doupovec Karel, Hlína Jan, Pastyřík Miroslav, Pružinec Jaroslav, Turošík Jozef, Votruba Jaroslav, Cvik Rudolf, Krček Antonín, Kovářová Helena

KSS

Bielik Stefan, Galaba Viliam, ing., Hanzlík Ján, Hladký Milan, ing. arch., Lakata Andrej, Sabolčík Michal, CSc., Takáč Samuel

ČSS

Klas Karel, Mátl Jan

ČSL

Holáň Emil, Koníček František, Kouba Jan

SO

Lukačovič Jozef, dr. h. c.

B

Kotrba František

Výbor konal 38 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

50, 81, 82, 116, 132, 156, 159, 201, 239, 240, 241, 243

 

VÝBOR PRO NÁRODNÍ VÝBORY

22 členů

Zřízen a zvolen: 1, 23. 6. 1964; 27.

Doplňovací volby a změny:

6, 18. 6. 1965; 238.

12, 25. 10. 1966; 6.

22, 18. 4. 1968; 31, 32.

23, 25. 4. 1968; 182.

24, 27. 6. 1968; 321, 324.

Předseda:

Leflerová Helena, JUDr.

KSČ

 

Géryk Rudolf /od 22, 18. 4. 1968; 32./

KSČ

Místopředseda:

Mazúr Ján

KSS

Ověřovatel:

Latner Jan

KSČ

Členové výboru byli:

KSČ

Červinka Jan, Červinka Vincenc, Faktorová Aloisie, Panster Herbert, Pešák Jindřich, Prokopová Julie [zemřela 12, 25. 10. 1966; 6.], Rejnart Václav, Svoboda Jan, Trojan Jaroslav, Vaverka Oldřich, Voráč Josef, Indra Alois, Krosnář Josef, Hron Pavel

KSS

Garaj František, Géryk Rudolf, Hančikovský Štefan, Junás Štefan, Šarina Jozef, Végh Gejza

ČSS

Fleyberk Jiří

ČSL

Pacner Václav

SSO

Šorec Ladislav

Výbor konal 50 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

50, 66, 81, 82, 96, 104, 106, 107, 116, 132, 134, 135, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 159, 164, 176, 180, 182, 183 A, 200, 201, 239, 240, 241, 246, 249

 

VÝBOR PRO PLÁN A ROZPOČET

24 členů

Zřízen a zvolen: 1, 23. 6. 1964; 28.

Doplňovací volby a změny:

4, 9. 12. 1964; 5.

5, 24. 3. 1965; 8.

6, 18. 6. 1965; 238.

10, 17. 3. 1966; 314.

12, 25. 10. 1966; 42.

19, 28. 2. 1968; 90.

23, 25. 4. 1968; 183.

26, 13. 9. 1968; 105.

27, 18. 10. 1968; 2.

Předseda:

Tymeš František

KSČ

Místopředseda:

Rapoš Pavel, doc. ing.

KSS

Ověřovatel:

Katolický Josef

KSČ

Členové výboru byli:

KSČ

Bubník František, Ircing Václav, Katolický Josef, Kuba František, Mikulášek Stanislav, Pecha František, Smrkovský Josef, Šmehlíková Ludmila, Šmejkalová Blažena, Piller Jan, Burian Jiří, Krutina Vratislav, Laštovička Bohuslav, Mestek Karel, Šimůnek Otakar

KSS

Mockovčiak Ján, Paulovič Alexander, Sloboda Erich, ing., Sulek Martin, Švec Anton, ing., Vajda Štefan, ing., Valo Jozef, Koscelanský Ján

ČSS

Adamec Ervín, Brunner Miloš, Kakos František

ČSL

Berák Jaromír, dr., [zemřel 4, 9. 12. 1964; 5.], Illa Josef, Červený Václav

SS

Tomášik Ferdinand

SSO

Haško Ján

Výbor konal 52 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

29, 50, 73, 81, 95, 99, 106, 107, 130, 132, 134, 135, 136, 154, 159, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183 A, 186, 201, 237, 239, 240, 241, 245, 246, 247, 249, 250

 

VÝBOR PRO POTRAVINÁŘSKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL, MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A SLUŽBY, OBCHOD A SPOJE

26 členů

Zřízen a zvolen: 1, 23. 6. 1964; 29.

Doplňovací volby a změny:

6, 18. 6. 1965; 238.

12, 25. 10. 1966; 42.

Předseda:

Dohnal Lubomír

ČSS

 

Štefánik František /od 22, 18. 4. 1968; 32/

SS

 

Hanúsek Ludovít /od 24, 27. 6. 1968; 322./

SS

Místopředseda:

Kuropka Štefan

KSS

Ověřovatel:

Holatová Marie

B

VÝBOR PRO SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL, SLUŽBY, OBCHOD A SPOJE

Zřízen z výboru pro potravinářský průmysl a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje:

15, 17. a 18. 5. 1967; 148.

Doplňovací volby a změny:

15, 18. 5. 1967; 149.

22, 18. 4. 1968; 31, 32.

24, 27. 6. 1968; 321, 322.

Členové výboru byli:

KSČ

Bilková Jarmila, Čáp Josef, Jirásková Marie, Kopecká Ludmila, Kulíčková Ludmila, Meluzínová Marie, Míšková Jaroslava, Sedláček Svatopluk, Svoboda Ludvík, Závacká Marie, Zeithaml Richard, Petrásek Václav, Kalkus Jaroslav

KSS

Fekete Jozef, Fiľová Lívia, Harasztiová Valéria, Malecká Olga, ing., Perkovič Anton, Škultéty Ján

ČSS

Černý Josef, Fišarová Marie

ČSL

Jiránek Václav

SO

Kyselý Jozef

B

Čubová Marta, Jakubcová Štefánia, Lieskovská Valéria

Výbor konal 37 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

50, 66, 106, 132, 156, 159, 164, 201, 239, 240, 241, 243, 246, 249

 

VÝBOR PRŮMYSLOVÝ PRO HLAVNÍ VÝROBNÍ ODVĚTVÍ A DOPRAVU

32 členů

Zřízen a zvolen: 1, 23. 6. 1964; 28

Doplňovací volby a změny:

4, 11. 12. 1964; 261.

10, 17. 3. 1966; 314.

14, 7. 4. 1967; 241.

Předseda:

Bichler Antonín, ing.

KSČ

Místopředseda:

Paulík Ján, ing.

KSS

Ověřovatel:

Růžička Miroslav

ČSS

Členové výboru byli:

KSČ

Černý Josef /v. o. 47/, Flieger Jiří, ing., Havlíček Jaroslav, Housef Vladimír, Icha Maxmilián, Kapek Antonín, ing., Kopecký Zdeněk, Kratochvílová Marie, Miska Jaroslav, Monczka Erich, Penc František, Proškovec Josef, ing., Skramuský Karel, Varmuža Vladimír, Voleník Oldřich, Zíma Rudolf, Jenka Josef, Tesař František

KSS

Cyprich Michal, Čanda Mikuláš, Chotár Michal, Macho Vendelín, ing., Štenchlák Jozef, ing.

ČSL

Spěváková Ludmila, Závěta Josef, Procházka Čeněk

SS

Hanúsek Ludovít

B

Linhart Josef, Pecha Vlastimil, Šindelář Lubomír, Tříska Jaroslav, Zemánek Vojtěch

Výbor konal 48 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

49, 50, 66, 73, 116, 132, 135, 156, 201, 239, 240, 241, 243

 

VÝBOR ÚSTAVNĚ PRÁVNÍ

18 členů

Zřízen a zvolen: 1, 23. 6. 1964; 26.

Doplňovací volby a změny:

6, 18. 6. 1965; 238.

11, 30. 6. 1966; 228.

22, 18. 4. 1968; 31.

23, 25. 4. 1968; 182.

24, 27. 6. 1968; 321.

29, 18. 12. 1968; 11.

Předseda:

Škoda Václav, JUDr.

KSČ

 

Knapp Viktor, akad. /od 22, 18. 4. 1968; 31./

KSČ

Místopředseda:

Kučera Bohuslav, JUDr.

ČSS

 

Hrabal Václav, JUDr.

ČSS

Ověřovatel:

Litvajová Elena

KSS

Členové výboru byli:

KSČKSS

Kodaj Samuel, Kvasnica Augustín, Švirec Jozef, Šedík Jozef

ČSS

Hrabal Václav, dr., Neuman Alois, Šubrt Jan

ČSL

Pacner Václav, Zedník Josef, Pospíšil Antonín

SS

Štefánik František

Výbor konal 73 schůzi.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

11, 13, 22, 28, 29, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 58, 66, 68, 73, 81, 82, 84, 94, 96, 99, 104, 106, 107, 116, 117, 130, 132, 134, 135, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 159, 160, 164, 169, 179, 180, 181, 182, 183 A, 184, 185, 186, 187, 200, 201, 202, 230, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249

 

VÝBOR ZAHRANIČNÍ

19 členů

Zřízen a zvolen: 1, 23. 6. 1964; 27.

Doplňovací volby a změny:

4, 11. 12. 1964; 261.

5, 24. 3. 1965; 5.

6, 18. 6. 1965; 238.

17, 30. 11. 1967; 5.

22, 18. 4. 1968; 31, 32.

23, 25. 4. 1968; 182.

24, 27. 6. 1968; 321.

26, 13. 9. 1968; 9.

Předseda:

Kriegel František, MUDr.

KSČ

 

Pelikán Jiří /od 22, 18. 4. 1968; 32./

KSČ

Místopředseda:

Fiala Antonín

ČSS

Ověřovatel:

Žiak Andrej

SO

Členové výboru byli:

KSČ

Fuková Božena, Hofman Leopold, Chlebec Emil, Karlovská Anna, Koucký Vladimír, Müller Rudolf [zemřel 5, 24. 3. 1965; 5.], Nový Vilém, Prchlík Václav, Sekaninová Čakrtová Gertruda, Vaculík Martin, Gudrich, Zdeněk, Pelikán Jiří, Harus Jan [zemřel 17, 30. 11. 1967; 5.], Besserová Ladislava, David Václav, Škoda Václav, Uher Jindřich, Vodsloň František, Homola Oleg, Macek Josef

KSS

Belas Jozef, Németh Pavol, Zupka František, Lenárt Jozef

ČSL

Gemrot Josef, Rejhon Rudolf, Plojhar Josef, dr. h. c., Mátl Jan [zemřel 26, 13. 9. 1968; 9.]

B

Hájíček Viliam

Výbor konal 48 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

38, 39, 50, 58, 132, 239, 240, 241

 

VÝBOR ZDRAVOTNÍ

26 členů

Zřízen a zvolen: 1, 23. 6. 1964; 31.

Doplňovací volby a změny:

4, 11. 12. 1964; 261.

12, 25. 10. 1966; 41.

26, 13. 9. 1968; 9.

Předseda:

Kyselý Jozef, JUDr.

SO

 

Petrusová Antonia /od 12, 25. 10. 1966; 41./

KSS

Místopředseda:

Pennigerová Soňa, MUDr.

KSČ

Ověřovatel:

Toman František

ČSL

Členové výboru byli:

KSČ

Kolářová Růžena, Kozelka Bedřich, Kubešová Libuše, Málek Ivan, akad., Manďák Eduard, Marečková Božena, Muroň Jan, Pokorná Alena, Procházková Božena, Závodská Zdeňka

KSS

Morávek Cyril, Solčanyová Mária

ČSS

Jedlička Věroslav, Pražák Jaroslav

ČSL

Škoda Josef, Mátl Jan [zemřel 26, 13. 9. 1968; 9.]

SS

Škula Jozef

B

Andrlík Vladimír, Filipcová Marie, Komlóšiová Mária, Kotlebová Olga, Molnárová Pavla, Petrusová Antónia, MUDr., Procházková Libuše

Výbor konal 47 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

22, 50, 66, 68, 73, 104, 116, 132, 154, 159, 179, 180, 181, 182, 201, 239, 240, 241, 243, 246, 249

 

VÝBOR ZEMĚDĚLSKÝ

41 členů

Zřízen a zvolen: 1, 23. 6. 1964; 30.

Doplňovací volby a změny:

4, 11. 12. 1964; 261.

6, 18. 6. 1965; 238.

11, 29. a 30. 6. 1966; 5, 228.

15, 18. 5. 1967; 149.

Předseda:

Kučera Václav

KSČ

Místopředseda:

Svoboda Miroslav, ing.

ČSL

Ověřovatel:

Žilinský Pavol

KSS

VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVU

Zřízen z výboru zemědělského:

15, 17. a 18. 5. 1967; 148.

Členové výboru byli:

KSČ

Borůvka Josef, Hejlová Marie, Karhan Jaroslav, Krejčí Vítězslav, Kundrata Richard, Mandovec Václav, Miková Marie, Němec Josef, Novák Josef, Rudolf Josef, Sopr Václav, Spáčil Tomáš, Svoboda Ludvík, arm. gen., Šejna Jan, Špindler Matěj, Štáfek Václav, Němec Miroslav, Matoušek František

KSS

Antal Vojtech, Baran Pavol, Bodnár František, ing., Dvorský František, Hajmacher Jozef, Halász Ján, Mikuláš Martin, Rencezs Alexander, Šedík Jozef, Zemanová Štefánia, Zselenák Jozef, Kvasnica Augustín, Kuropka Stefan, Malecká Olga, Chudík Michal

ČSS

Kettner Stanislav, Vondrouš Věroslav

ČSL

Coufal Alois, Hronovský Josef

SO

Mjartan Jozef

B

Bureš Josef, Kozák Antonín, Lacina Jiří MVDr., Pištělka Konstantin, Tóthová Mária, Zima Josef, Andrlík Vladimír

Výbor konal 45 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

50, 66, 68, 73, 82, 96, 107, 132, 154, 179, 180, 181, 183 A, 201, 239, 240, 241, 243, 246, 249Přihlásit/registrovat se do ISP