ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

Pozvánka

na 2. schůzi České národní rady,

která se koná ve středu dne 31. července 1968 v 10.00 hod.

v Praze 1 - Malá Strana, Sněmovní ul. č. 4 (v budově starého Českého sněmu)

 

Pořad schůze:

1. Návrh dočasné pracovní skupiny na usnesení České národní rady o jednacím a pracovním řádu České národní rady (tisk č. 1)

2. Volba orgánů České národní rady

3. O základních koncepcích české národní politiky

Referuje předseda České národní rady dr. Čestmír Císař

dr. Čestmír Císař, v. r.

předseda České národní rady

V Praze dne 22. července 1968Přihlásit/registrovat se do ISP