ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

Pozvání

na 3. schůzi České národní rady, která se bude konat

ve středu dne 18. září 1968 v 10.00 hod.

v budově starého Českého sněmu, Praha 1 - Malá Strana, Sněmovní ul. 4.

 

Pořad:

1. Projednání návrhu zásad federativního uspořádání Československé socialistické republiky

Referují: předseda státoprávní komise

doc. dr. Zdeněk Jičínský DrSc

místopředsedkyně ekonomické komise

Ing. Alena Pokorná

2. Doplňovací volby do předsednictva ČNR

 

Poznámka:

Podklady pro jednání byly členům ČNR již rozeslány.

dr. Čestmír Císař

předseda České národní rady

V Praze dne 10. 9. 1968Přihlásit/registrovat se do ISP