ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1968

Pozvání

na 5. schůzi České národní rady, která se bude konat

ve středu dne 23. října 1968 v 15.00 hodin

a bude pokračovat

ve čtvrtek dne 24. října 1968 v 10.00 hodin

v budově České národní rady, Praha 1 - Malá Strana, Sněmovní ul. 4.

 

Pořad schůze:

1. Zhodnocení připomínek občanů k federálnímu uspořádání Československé socialistické republiky a zhodnocení stanovisek komisí České národní rady

Zpravodaj doc. dr. Zdeněk Jičínský, DrSc.

předseda státoprávní komise ČNR

2. Zaujetí stanoviska k Zásadám institucionálního uspořádání výkonných orgánů Československé socialistické republiky

Zpravodaj doc. Ing. Antonín Rusek, CSc.

předseda organizační komise ČNR

 

dr. Čestmír Císař, v. r.

předseda České národní rady

V Praze dne 14. října 1968Přihlásit/registrovat se do ISP