ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1968

POZVÁNÍ

na 7. schůzi České národní rady která se koná

v sobotu dne 21. prosince 1968 ve 14,00 hodin

v zasedací síni Národního výboru hl. m. Prahy, Praha 1 - Staré Město, nám. dr. Vacka

 

Pořad:

1. Návrh ústředního výboru Národní fronty na doplňovací volbu členů České národní rady podle čl. 146 odst. 2 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci;

návrh podá předseda ÚV NF s. Evžen Erban

2. Návrh organizační komise ČNR na zřízení nových komisí České národní rady;

návrh podá předseda organizační komise ČNR doc. ing. Antonín Rusek CSc.

3. Návrh skupiny členů České národní rady na volbu předsedů a členů komisí České národní rady;

návrh podá člen ČNR s. Stanislav Šulc

4. Návrh na doplňovací volbu předsednictva České národní rady;

návrh podá předseda ČNR s. dr. Čestmír Císař

5. Informace o návrhu státoprávní komise ČNR na vydání zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady;

zprávu podá doc. dr. Vladimír Klokočka CSc.

6. Informace o návrhu státoprávní a organizační komise ČNR na vydání zákona ČNR o českých výkonných orgánech;

zprávu podá mpř. ČNR doc. dr. Zdeněk Jičínský DrSc.

7. Informace o návrhu státoprávní komise ČNR na vydání zákona ČNR o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů České socialistické republiky;

zprávu podá prof. dr. Vladimír Vybral

 

V Praze dne 11. prosince 1968

Dr. Čestmír Císař

předseda České národní rady

 

Upozornění:

Vzhledem k tomu, že v 7. schůzi České národní rady se budou konat volby dalších členů České národní rady, volby nových komisí ČNR, jakož i doplňovací volby předsednictva ČNR, je nezbytně nutné, aby se všichni členové České národní rady této schůze zúčastnili. Jestliže se někdo výjimečně nebude moci zúčastnit, je třeba, aby svou neúčast řádně omluvil.

Schůze České národní rady, která se tentokrát koná výjimečně v zasedací síni Národního výboru hl. m. Prahy, začne v sobotu 21. prosince 1968 ve 14,00 hod. Vzhledem k obsáhlému pořadu je třeba počítat s tím, že bude nutno v jednání pokračovat ještě v neděli dne 22. prosince 1968.

V Praze dne 11. prosince 1968

Dr. Zdeněk Vácha

sekretář České národní radyPřihlásit/registrovat se do ISP