SVOBODA Ludvík, arm. gen.

Zvolen prezidentem a vykonal slib ve Vladislavském sále Pražského hradu 21.NS, 30.3.1968; 8

Vyznamenání:

Opatřením předsednictva FS uděleno za výjimečné zásluhy o republiku, u příležitosti 25. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, vyznamenání - čestný titul "Hrdina ČSSR" s právem nosit Zlatou hvězdu hrdiny ČSSR. (T. P-11 a T. 39)

Schváleno: P-FS (per rollam) 28.4.1970 a 17.P-FS, 20.5.1970; 6 (usn. č. 137) a 8.SL, 27.5.1970; 98 a 7.SN, 27.5.1970; 89

Na návrh poslanců D. Hanese, S. Pennigerové, V. Mihálika a O. Voleníka propůjčen Řád K. Gottwalda za budování soc. vlasti u příležitosti 75. narozenin

Schváleno: 23.P-FS, 18.11.1970; 2 (usn. č. 176) 5.FS, 17.11.1970; 11,26

FS 1.FS, 30.1.1969, -; 33 účast na schůzi FS

4.FS, 28. a 29.5.1970, -; 7,102 účast na schůzi FS

6.FS, 20.12.1970, -; 11 účast na schůzi FSPřihlásit/registrovat se do ISP