Daň, Důchodová

5.FS, 17.11.1970, 4; 49 usn. ano, T.FS-52, SL-36, SN-34, č.101/1970 Sb.
9.FS, 7.10.1971, 2; 92 usn. ano, T.FS-83, SL-60, SN-57, č.113/1971 Sb.

Daň, Podniková

5.FS, 17.11.1970, 3; 30 usn. ano, T.FS-53 č.102/1970 Sb.

Delegace pracujících

1.FS, 31.1.1969, 151

Devizy

Hospodářství, Devizové

Dohody, Mezinárodní

Vl. n., kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Dohoda o zřízení mezinárodní investiční banky mezi vládami BLR, MLR, NDR, MgLR, PLR, SSSR a ČSSR podepsaná v Moskvě 10. července 1970

5.FS, 17.11.1970, 5; 70

usn. ano, T.FS-49

Vl. n., kterým se předkládá FS ČSSR k vyslovení souhlasu Protokol o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, jakož i Statutu této banky, podepsaný dne 18. prosince 1970 v Moskvě mezi vládami BLR, MLR, NDR, MoLR, PLR, RSR, SSSR a ČSSR

8.FS, 6.7.1971, 6; 95

usn. ano, T.FS-70

Dokumenty

Usnesení NS

Doprava

NDR

Důchody

9.FS, 8.10.1971, 4; 131 usn. ano, T.FS-81, č.106/1971 Sb.
9.FS, 8.10.1971, 4; 179 usn. ano, T.SL-63, SN-60


Přihlásit/registrovat se do ISP