Kancelář Federálního shromáždění

3.FS, 16.10.1969, -; 49

Kancelář presidenta republiky

6.FS, 20.12.1970, 4; 62 usn. ano, T.62, SL-49, SN-46, č.129/1970 Sb.

Kartografie

Geodézie

Komise FS k přípravě usnesení FS

1.FS, 30.1.1969, 4; 63 usn. ano
3.FS, 16.10.1969, 6; 70

Komise, Volební

1.FS, 30.1.1969, 1; 13,18,19,31
2.FS, 28.4.1969, 1; 10 usn. ano
3.FS, 15.10.1969, 1,2; 24,25 usn. ano
7.FS, 25.3.1971, 2; 29

Komunistická strana československá

7.FS, 25.3.1971, 1; 8

Kontrola lidová

Ústřední komise lidové kontroly

9.FS, 8.10.1971, 7; 191 usn. ano, T.85, SL-62, SN-59, č.103/1971 Sb.

Kontrola při přestupu státních hranic

8.FS, 6.7.1971, 7; 105

usn. ano, T.71, č. 169/1971 Sb.

Krajské národní výbory

Volba poslanců KNV v SSRPřihlásit/registrovat se do ISP