Schůze, Společné SL a SN

5.FS, 17.11.1970, -; 10 usn. ano
8.FS, 6.7.1971, -; 13
9.FS, 7.10.1971, -; 15 usn. ano

Skončení zasedání FS

Zasedání FS

Slib poslanců SN

8.FS, 6.7.1971, -; 13

Slovenská národní rada

6.FS, 20.12.1970, 5; 65 usn. ano, T.65, č.127/1970 Sb.

Smlouvy, Mezinárodní

Vládní návrh, kterým se předkládá k souhlasu FS ČSSR Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a SSSR, podepsaná v Praze dne 6. května 1970

4.FS, 28.5.1970, 1; 8

usn. ano, T.36

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi ČSSR a Polskou lidovou republikou o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách, podepsaná v Praze 2. prosince 1967

5.FS, 18.11.1970, 7; 101

usn. ano, T.50

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSSR Smlouva mezi ČSSR a NDR o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic, podepsaná v Praze dne 21. prosince 1970

8.FS, 6.7.1971, 7; 105

usn. ano, T.71, č.169/1971 Sb.

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Smlouva o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jeho podzemí, podepsaná v Moskvě, Vashingtonu a Londýně dne 11. února 1971

9.FS, 8.10.1971, 8; 210

usn. ano, T.77, č.62/1974 Sb.

Soudci

Volba soudců

Soudci Nejvyššího soudu ČSSR

8.FS, 6.7.1971, 8; 112

usn. ano, T.74

Soustava, Jednotná

Informace sociálně ekonomické

Společné schůze FS

Schůze SL a SN, Společné

Srpen 1968

Usnesení NS

Svaz sovětských socialistických republik - Smlouva o přetelství

4.FS, 28.5.1970 1; 8

usn. ano, T.36

Svolání FS

Zasedání FSPřihlásit/registrovat se do ISP