Účet, Státní závěrečný

8.FS, 6.7.1971, 1; 16 usn. ano, T.76, SL-54, SN-51

Úmluvy

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 130 o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci, přijatá na 53. Mezinárodní konferenci práce dne 25. června 1969 v Ženevě

5.FS, 18.11.1970, 8; 107 T.48

Usnesení, Vládní návrh

Vládní návrh usnesení, kterým FS ČSSR schvaluje státní závěrečný účet federace za rok 1970 a zpráva VPR-SL a VPR-SN

8.FS, 6.7.1971, 1; 16

usn. ano, T.76, SL-54, SN-51

Usnesení NS - zrušení ze srpna 1968

3.FS, 15.10.1969, 3; 27

usn. ano

Ústava ČSSR - změny a doplnění

8.FS, 6.7.1971, 4; 55

usn. ano, T.FS-78, č.46/1971 Sb.

Ústřední komise lidové kontroly

3.FS, 15.10.1969, 5; 46 odvolání mpř. ÚKLK Gašparika a posl. Vodsloně z členství v ÚKLK; jmenování D. Koldera čl. ÚKLK. 1.10.1969Přihlásit/registrovat se do ISP