Zabezpečení, Sociální

5.FS, 17.11.1970, 3; 30 usn. ano, T.53, č.102/1970 Sb.
5.FS, 17.11.1970, 4; 49 usn. ano, T.52, SL-36, SN-34, č.101/1970 Sb.
9.FS, 7.10.1971, 2; 92 usn. ano, T.83, SL-60, SN-57, č.113/1971 Sb.
9.FS, 7.10.1971, 3; 104 usn. ano, T.82, SL-59, SN-56, č.111/1971 Sb.

Zákonná opatření P-FS

3.FS, 15.10.1969, 5; 48 usn. ano, T.P-1, č.99/1969 Sb. - zák. opatř. P-FS - veř. pořádek

Zákoník hospodářský - doplnění

6.FS, 21.12.1970, 11; 144

usn. ano, T.63, SL-47, SN-45

Zákony, Ústavní

Návrh ústavního zákona o prodlouení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů

3.FS, 15.10.1969, 4; 34

usn. ano, T.FS-12, SL-10, SN-9, č.117/1969 Sb.

Vládní návrh ústavního zákona o Radě obrany státu

1.FS, 31.1.1969, 5; 144

usn. ano, T.FS-1,2

Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb. o československé federaci a společná zprávy výboru SL: VÚP, VZ, VBB, VPR, VPDO, VZV, VK, VSP a výborů SN: VÚP, VZ, VBB, VPR, VHP, VK, ÚSP

6.FS, 20.12.1970, 1; 22

usn. ano, T.54, SL-40, SN-37, č.125/1970 Sb.

Vládní návrh ústavního zákona, o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády ČSSR a společ. zpráva výborů SL: VÚP, VZ, VBB, VPR, VPDO, VZV, VK, VSP a společ. zpráva výborů SN: VÚP, VZ, VBB, VPR, VHP, VK, VSP

6.FS, 20.12.1970, 2; 46

usn. ano, T.56, SL-41, SN-38, č.126/1970 Sb.

Návrh SNR na vydání ústavního zákona o volbě poslanců krajských národních výborů ve Slovenské socialistické republice

6.FS, 20.12.1970, 5; 65

usn. ano, T.65, č.127/1970 Sb.

Návrh poslanců prof. dr. T. Trávníčka, CSc., dr. B. Kučery, A. Pospíšila, J. Mjartana, dr. M. Žákoviče, prof. dr. D. Hanese, dr. S. Pennigerové, zasl. um. V. Mihálika, O. Voleníka, doc. M. Sabolčíka, CSc. a S. Kouby na vydání ústavního zákona, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 úst. zákona o čs. federaci

8.FS, 6.7.1971, 4; 55

usn. ano, T.78, č.46/1971 Sb.

Zákony, Vládní návrhy

Vládní návrh zák. o změnách a doplnění zák. č. 133/1969 Sb., kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení

5.FS, 17.11.1970, 3; 30

usn. ano, T.53, č.102/1970 Sb.

Vládní návrh zák., kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení a společ. zpráva VÚP-SL, VPR-SL, VSP-SL, VPOO-SL a VZV-SL a společ. zpráva VÚP-SN, VPR-SN, VSP-SN a VHP-SN

5.FS, 17.11.1970, 4; 49

usn. ano, T.52, SL-36, SN-34, č.101/1970 Sb.

Vládní návrh zák. o působnosti federálních ministerstev a společ. zpráva výborů SL: VÚP, VZ, VBB, VPR, VPDO, VZV, VK, VSP a společ. zpráva výborů SN: VÚP, VZ, VBB, VPR, VHP, VK, VSP

6.FS, 20.12.1970, 3; 54

usn. ano, T.55, SL-42, SN-39, č.133/1970 Sb.

Vládní návrh zák., kterým se mění zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky a společ. zpráva VÚP-SL a VÚP-SN

6.FS, 20.12.1970, 4; 62

usn. ano, T.62, SL-49, SN-46, č.129/1970 Sb.

Vládní návrh zák. o služebním poměru příslušníků SNB a společ. zpráva VÚP-SL, VBB-SL a VSP-SL a společ. zpráva VÚP-SN, VBB-SN a VSP-SN

6.FS, 17.11.1970, 6; 85

usn. ano, T.51, SL-34, SN-33, č.100/1970 Sb.

Vládní návrh zák. o vymezení působnosti ČSSR ve věcech vniřního pořádku a bezpečnosti

6.FS, 20.12.1970, 6; 76

usn. ano, T.61, č.128/1970 Sb.

Vládní návrh zák. o národohospodářském plánování a společ. zpráva výborů SL: VÚP, VPR, VPDO, VZV a společ. zpráva výborů SN: VÚP, VPR, VHP

6.FS, 20.12.1970, 7; 82

usn. ano, T.57, SL-43, SN-40, č.145/1970 Sb.

Vládní návrh zák. o pravidlech státního rozpočtu čs. federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik a společ. zpráva výborů SL: VÚP, VPR, VPDO a společ. zpráva výborů SN: VÚP, VPR, VHP

6.FS, 21.12.1970, 8; 98

usn. ano, T.58, SL-44, SN-41, č.144/1970 Sb.

Vládní návrh zák. o Státní bance československé a společ. zpráva výborů SL: VÚP, VPR a výborů SN: VÚP, VPR

6.FS, 21.12.1970, 9; 118

usn. ano, T.59, SL-45, SN-42, č.144/1970 Sb.

Vládní návrh zák. o devizovém hospodářství a společ. zprávy výborů SL: VÚP, VPR, VPDO a výborů SN: VÚP, VPR, VHP

6.FS, 21.12.1970, 10; 132

usn. ano, T.60, SL-46, SN-43, č.142/1970 Sb.

Vládní návrh zák., kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku a společ. zprávy výborů SL: VÚP, VPR, VPDO, VZV a výborů SN: VÚP, VPR, VHP

6.FS, 21.12.1970, 11; 144

usn. ano, T.63, SL-47, SN-45

Vládní návrh zák., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži a společ. zprávy výborů SL: VÚP, VPR, VPDO, VZV a výborů SN: VÚP, VPR, VHP

6.FS, 21.12.1970, 12; 152

usn. ano, T.64, SL-48, SN-45, č.139/1970 Sb.

Návrh poslanců Erbana, Pillera, Hanese, B. Kučery, Pospíšíla, Mjartana, Hanúska, Pelnáře, Daubuera, Horáka a Zavadila na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 128/1968 Sb., o Národní frontě

6.FS, 21.12.1970, 13; 160

usn. ano, T.67, č.146/1970 Sb.

Vládní návrh zák. o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje ČSSR a o státním rozpočtu čs. federace na r. 1971

6.FS, 21.12.1970, 14; 166

usn. ano, T.66, č.135/1970 Sb.

Návrh ústavně právních výborů SL a SN na vydání zákona č. 56/1969 Sb., o jednacím řádu FS ČSSR

7.FS, 25.3.1970, 3; 32

usn. ano, T.68a, č.20/1971 Sb.

Vládní návrh zák. o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací a společ. zpráva výborů SL: VÚP, VPR, VPDO, VZV a výborů SN: VÚP, VPR, VHP

7.FS, 25.3.1971, 4; 40

usn. ano, T.69, SL-51, SN-49, č.21/1970 Sb.

Vládní návrh zák. o úpravě státního rozpočtu čs. federace na r. 1971

8.FS, 6.7.1971, 2; 46

usn. ano, T.73, č.45/1971 Sb.

Návrh poslanců prof. dr. T. Trávníčka, CSc., dr. B. Kučery, A. Pospíšila, J. Mjartana, dr. M. Žákoviče, prof. dr. D. Hanese, dr. S. Pennigerové, zasl. umělce V. Mikulíka, O. Voleníka, doc. M. Sabolčíka, CSc. a J. Kouby na vydání zákona o volbách do Fed. shromáždění a společ. zpráva výborů SL a výborů SN

8.FS, 6.7.1971, 3; 55

usn. ano, T.75, SL-55, SN-52, č.44/1971 Sb.

Vládní návrh zák. o geodézii a kartografii a společ. zprávy SL: VÚP, VBB, VPDO, VZV a výborů SN: VÚP, VBB, VHP

8.FS, 6.7.1971, 5; 86

usn. ano, T.72, SL-53, SN-50, č.46/1971 Sb.

Vládní návrh zák. o státním plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR na léta 1971-1975 (zákon o pátém pětiletém plánu) a společ. zprávy výborů SL: VÚP, VZ, VBB, VPR, VPDO, VZV, VK, VSP a výborů SN: VÚP, VZ, VBB, VPR, VHP, VK, VSP

9.FS, 7.10.1971, 1; 16

usn. ano, T.84, SL-61, SN-58, č.113/1971 Sb.

Vládní návrh zák. o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení a společ. zprávy výborů SL: VÚP, VPR, VPDO, VZV a výborů SN: VÚP, VPR, VHP

9.FS, 7.10.1971, 2; 92

usn. ano, T.83, SL-60, SN-57, č.113/1971 Sb.

Vládní návrh zák. o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení a společ. zpráva výborů SL: VÚP, VPR, VPDO a výborů SN: VÚP, VPR, VHP

9.FS, 7.10.1971, 3; 104

usn. ano, T.82, SL-59, SN-56, č.111/1971 Sb.

Vládní návrh zák. o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení

9.FS, 8.10.1971, 4; 131

usn. ano, T.81, č.106/1971 Sb.

Vládní návrh zák. o mateřském příspěvku a společ. zpráva výborů SL: VÚP, VSP a výborů SN: VÚP, VSP

9.FS, 8.10.1971, 5; 155

usn. ano, T.80, SL-58, SN-55, č.107/1971 Sb.

Vládní návrh zák. o ochraně státního tajemství a společ. zpráva výborů SL: VÚP, VBB a výborů SN: VÚP, VBB

9.FS, 8.10.1971, 6; 180

usn. ano, T.79, SL-57, SN-54, č.102/1971 Sb.

Vládní návrh zák. o lidové kontrole, dodatek k vládnímu návrhu a společ. zprávě výborů SL: VÚP, VBB, VPR, VPDO, VZV a výborů SN: VÚP, VBB, VPR, VHP

9.FS, 8.10.1971, 7; 191

usn. ano, T.85, SL-62, SN-59, č.103/1971 Sb.

Zásady hospodaření

Rozpočtové prostředky

Zasedání FS - svoláno, ukončeno

9.FS, 7.10.1971, -; 9

pozn.: svoláno dopisem ze dne 28.9.1971

Zbraně hromadného ničení

9.FS, 8.10.1971, 8; 210

usn. ano, T.77, č.62/1974 Sb.

Zbraně jaderné

9.FS, 8.10.1971, 8; 210

usn. ano, T.77, č.62/1974 Sb.Přihlásit/registrovat se do ISP