IX. vláda ČSSROd r. 1945 vlády číslovány římskou číslicí až do federace 31.12.1968

Jmenována dne: 8.4.1968 - 22.NS IV, 18.4.1968; 5

Odvolána dne: 31.12.1968 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Viz. Index NS IV1. vláda ČSSR

Jmenována dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolána dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

Změny ve vládě:16.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 11

ČERNÍK Oldřich, ing.

Předseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

FS 1.FS, 30.1.1969, 4; 34 k programovému prohlášení vlády ČSSR

SL 2.SL, 5.6.1969, 7; 71 odpovědi na interpelace poslanců

SN 3.SN, 9.7.1969, 6; 59 odpověď na dotaz

COLOTKA Peter, JUDr., CSc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 30.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 33 (v souvislosti se zvolením do funkce předsedy FS)

FALŤAN Samuel, PhDr., CSc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

HAMOUZ František

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 12

Odvolán dne: 27.1.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7LACO Karol, prof., JUDr., DrSc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 30.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 33

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

VALEŠ Václav, ing.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

Ministři a státní tajemníci

BOĎA Koloman, prof., MVDr., člen koresp. ČSAV

Ministr - předseda výboru pro zemědělství a výživu

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

SN 3.SN, 9.7.1969, 6; 60 odpovědi na dotaz posl. Hübla a Jonáše

BRABLCOVÁ Vlasta, RSDr., CSc.

Státní tajemnice v ministerstvu práce a sociálních věcí

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

DVOŘÁK Václav, genpor., ing.

Státní tajemník v ministerstvu národní obrany

Jmenován dne: 16.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 11

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

SL 2.SL, 5.6.1969, 4; 45 odůvodnění vl. n. zák. T. 4/4.SL

SN 2.SN, 5.6.1969, 4; 33 odůvodnění vl. n. zák. T. 4/4.SN

DZÚR Martin, genplk., ing.

Ministr národní obrany ČSSR

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

GAJDOŠÍK Jozef

Státní tajemník v ministerstvu financí ČSSR

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

SL 3.SL, 8.7.1969, 1; 8 odův. vl. n. usnesení FS T. 11/8.SL

2; 38 odův. vl. n. zák. T. 8/6.SL

SN 3.SN, 9.7.1969, 3; 10 odův. stát. závěreč. účtu T. 11/7.SN

4; 33 odův. zák. o stát. rozpočtu T. 8/6.SN

HAVELKA Jaroslav, JUDr., CSc.

Ministr - předseda výboru pro tisk a informace

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

HRUŠKOVIČ Miloslav, ing.

Ministr - předseda výboru pro technický a investiční rozvoj

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

KRAUS Ján, ing.

Státní tajemník v ministerstvu plánování ČSSR

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

KREJČÍ Josef, ing.

Ministr - předseda výboru pro průmysl

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

KUČERA Bohuslav, JUDr.

Ministr vlády ČSSR

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

SL 2.SL, 5.6.1969, 3; 39 odůvodnění vl. návrhu zák. T. 213/3.SL

SN 2.SN, 5.6.1969, 6; 59 odův. vl. n. zák. T. 213/3.SN

MAJER Ján, plk., JUDr.

Státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí ČSSR

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

MARKO Ján, ing.

Ministr zahraničních věcí ČSSR

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

SL 2.SL, 5.6.1969, 5; 53 odův. vl. n. smlouvy T.3

3.SL, 8.7.1969, 3; 55 odův. vl. n. smlouvy T. 236/NS IV

SN 2.SN, 5.6.1969, 2; 12 odův. vl. n. smlouvy T. 3

3.SN, 9.7.1969, 5; 50 odův. vl. n. smlouvy T. 236/NS IV

PAULY Jan

Ministr

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

PELNÁŘ Jan

Ministr vnitra ČSSR

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7PLESKOT Václav

Státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí ČSSR

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

ŘEHÁK František, JUDr., CSc.

Ministr - předseda výboru pro dopravu

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

SMOLKA Milan, ing.

Ministr - předseda výboru pro pošty a telekomunikace

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

SUCHARDA Bohumil, ing.

Ministr financí ČSSR

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

ŠTANCEĽ Michal

Ministr práce a sociálních věcí ČSSR

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

SN 2.SN, 5.6.1969, 9; 71 odpověď na interpelaci

TABAČEK Ján, ing.

Ministr zahraničního obchodu ČSSR

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7TYPOLT Jiří, ing., CSc.

Ministr - předseda výboru pro ceny

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

ÚBL Ludvík, ing.

Státní tajemník v ministerstvu zahraničního obchodu ČSSR

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

VLASÁK František, RNDr.

Ministr plánování ČSSR

Jmenován dne: 1.1.1969 - 1.FS, 30.1.1969; 10

Odvolán dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

SN 2.SN, 5.6.1969, 9; 70 poznámka k interpelaci

GAŠPARÍK Július, JUDr.

Předseda ÚKLK

Jmenován dne: 5.4.1967 - 14.NS IV, 6.4.1967; 111

Odvolán z funkce předsedy ÚKLKdne: 30.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 46

Usnesením P-FS ze dne 1.10.1969 odvolán z členství v ÚKLK 3.FS, 15.10.1969; 46

Poznámka:Nebyl členem vlády, protože nebyl jmenován spolu s vládou 1.1.1969- 1.FS, 30.1.1969; 10.Další předseda ÚKLK Kolder již jmenován 2.10.1969 - 3.FS, 15.10. 1969; 8

SL 3.SL, 8.7.1969, 1; 24 k vl. n. usnesení FS T.11/8.SL

SN 3.SN, 9.7.1969, 3; 22 k vl. n. usnesení FS T. 11/7.SN

6; 61 odpověď na dotaz

2. vláda ČSSR

Jmenována dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7 4.SL, 15.10.1969; 8 4.SN, 15.10.1969; 8

Demise dne: 9.12.1971

Změny ve vládě:

28.1.1970 8.SL, 27.5.1970; 11 7.SN, 27.5.1970; 13

23.6. a 26.6.1970 9.SL, 8.7.1970; 10 8.SN, 8.7.1970; 9

1.1.1971 10.SN, 24.3.1971; 8

ČERNÍK Oldřich, ing.

Předseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

Odvolán dne: 28.1.1970 - 8.SL, 27.5.1970; 8 7.SN, 27.5.1970; 13

FS 3.FS, 16.10.1969, 6; 50 k programovému prohlášení vlády ČSSR

SL 7.SL, 18.12.1969, 11; 181 k vl. n. zák. T. 25

ŠTROUGAL Lubomír, JUDr.

Předseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 28.1.1970 - 8.SL, 27.5.1970; 12

7.SN, 27.5.1970; 14

FS 4.FS, 28.5.1970, 1; 10 odův. vl. n. zák. T. 36

4.FS, 29.5.1970, 2; 103,179 zpráva o činnosti vlády ČSSR

6.FS, 20.12.1970, -; 14 předložení souboru návrhů zákonů, které sledují upevnění čs. federaci

COLOTKA Peter, prof., JUDr., CSc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

GREGOR Ján, ing.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 1.1.1971 - 10.SN, 24.30.1971; 8

HAMOUZ František

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

Pověřen řízením ministerstva zahraničního obchodu ČSSR 28.1.1970 - 8.SL, 27.5.1970; 9 7.SN, 27.5.1970; 13

HRUŠKOVIČ Miloslav, ing.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

Odvolán z funkce předsedy výboru pro technický a investiční rozvoj dne: 28.1.1970 - 8.SL, 27.5.1970; 8 7.SN, 27.5.1970; 13

Odvolán z funkce místopředsedy vlády ČSSR dne: 26.6.1970 - 9.SL, 8.7.1970; 10 8.SN, 8.7.1970; 9 (v souvislosti se zvolením tajemníkem ÚV KSČ)

HŮLA Václav, ing.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

Jmenován předsedou státní plánovací komise dne: 1.1.1971 - 10.SN, 24.3.1971; 8

FS 6.FS, 21.12.1970, 14; 167 odův. vl. n. zák. T. 66

KEMPNÝ Josef, prof., ing., CSc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

Odvolán dne: 28.1.1970 - 8.SL, 27.5.1970; 8 7.SN, 27.5.1970; 13

KORČÁK Josef

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 28.1.1970 - 8.SL, 27.5.1970; 12 7.SN, 27.5.1970; 14

LACO Karol, prof., JUDr., DrSc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

FS 3.FS, 15.10.1969, 4; 34 odův. úst. zák. o prodloužení voleb. období

6.FS, 20.12.1970, 1; 22 odův. vl. n. úst. zák. T. 54

2; 27 odův. vl. n. úst. zák. T. 56

3; 28 odův. vl. n. úst. zák. T. 55

7.FS, 25.3.1971, 4; 40 odův. vl. n. zák. T. 69

9.FS, 8.10.1971, 8; 210 odův. vl. n. T. 77

SL 7.SL, 17.10.1969, 1-8; 13,43,69,77 odův. vl. n. úst. zák. T. 17/13.SL a vl. n. zákonů T.18/20.SL, T.19/18.SL, T.20/14.SL, T.21/15.SL, T.22/17.SL, T.23/19.SL, T.24/16.SL

8.SL, 27.5.1970, 11; 98 odův. vl. n. úst. zák. T. 40

9.SL, 8.7.1970, 5; 30 odův. vl. n. zák. T. 47/33.SL

SN 6.SN, 17.12.1969, 7-14; 85,133 odův. vl. n. zákonů T.17/12.SN, T.18/19.SN, T.20/13.SN, T.23/18.SN, T.19/17.SN, T.21/14.SN, T. 22/16.SN, T.24/15.SN a T.26

7.SN, 27.5.1970, 6; 28 odův. vl. n. úst. zák. T. 40

8.SN, 8.7.1970, 5; 55 odův. vl. n. zák. T. 47/31.SN

LÚČAN Matej, PaedDr.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 26.6.1970 - 9.SL, 8.7.1970; 10 8.SN, 8.7.1970; 9

ZAHRADNÍK Jindřich, ing.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 1.1.1971 - 10.SN, 24.3.1971; 8

Ministři - předsedové výborů a ústředních komisí

BARČÁK Andrej, ing.

Státní tajemník vlády v ministerstvu zahraničního obchodu

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

Odvolán z funkce stát. taj. vlády v min. zahr. obchodu dne: 28.1.1970 - 8.SL, 27.5.1970; 9 7.SN, 27.5.1970; 14

Jmenován ministrem zahr. obchodu dne: 28.1.1970 - 7.SN, 27.5.1970; 14

BOĎA Koloman, prof., MVDr., DrSc.

Ministr - předseda výboru pro zemědělství a výživu

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

Odvolán dne: 28.1.1970 - 8.SL, 27.5.1970; 8 7.SN, 27.5.1970; 13

SN 6.SN, 17.12.1969, 6; 55 odův. vl. n. zák. T. 28/23.SN

BRABLCOVÁ Vlasta, RSDr.

Státní tajemnice vlády v ministerstvu práce a sociálních věcí

Jmenována dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

Odvolána dne: 28.1.1970 - 8.SL, 27.5.1970; 9 7.SN, 27.5.1970; 14

SL 7.SL, 18.12.1969, 9; 104 odův. vl. n. zák. T. 16/22.SL

11; 178 odův. vl. n. zák. T. 25

13; 182,192 k vl. n. zák. T.15/21.SL

SN 6.SN, 17.12.1969, 3; 63,70 odův. vl. n. zák. T. 15/20.SN

4; 71,81 odův. vl. n. zák. T. 16/21.SN

5; 82 odův. vl. n. zák. T. 25ČERNÍK Oldřich, ing.

Ministr - předseda výboru pro technický a investiční rozvoj

Jmenován dne: 28.1.1970 - 8.SL, 27.5.1970; 12 7.SN, 27.5.1970; 14

Odvolán dne: 23.6.1970 - 9.SL, 8.7.1970; 9 8.SN, 8.7.1970; 9

DVOŘÁK Václav, ing., genpor.

Státní tajemník vlády v ministerstvu národní obrany

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

Odvolán dne: 28.1.1970 - 8.SL, 27.5.1970; 9 7.SN, 27.5.1970; 14

SL 6.SL, 3.12.1969, 2; 39 odův. volby soudců vojenských soudů

7.SL, 17.12.1969, 12; 83 odův. vl. n. zák. T. 26

SN 5.SN, 3.12.1969, 3; 14,16 odův. návrhu na volbu soudců z povolání vojenských soudů T.13

6.SN, 18.12.1969, 15; 134 odův. vl. n. zák. T. 26

DZÚR Martin, ing., genpor.

Ministr pověřený řízením ministerstva národní obrany ČSSR

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

HOFFMANN Karel, ing.

Ministr - předseda výboru pro pošty a telekomunikace

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

Pověřen řízením fed. min. spojů dne: 1.1.1971 - 10.SN, 24.3.1971; 9

Odvolán z funkce ministra vlády dne: 8.FS, 6.7.1971; 13 (v souvislosti se zvolením předsedou ROH)

CHALUPA Vlastimil, ing.

Jmenován ministrem vlády ČSSR a pověřen vedením fed. min. spojů dne: 24.5.1971 - 8.FS, 6.7.1971; 13

KASKA Radko, ing.

Ministr vlády ČSSR pověřený řízením ministerstva vnitra

Jmenován dne: 28.1.1970 - 8.SL, 27.5.1970; 12 7.SN, 27.5.1970; 14

FS 5.FS, 17.11.1970, 6; 85 odův. vl. n. zák. T. 51

6.FS, 20.12.1970, 6; 76 odův. vl. n. zák. T. 61

9.FS, 8.10.1971, 6; 180 odův. vl. n. zák. T. 79

SL 8.SL, 27.5.1970, 8; 45,84 úvodní slovo ke zprávě o stavu kriminality

KOLDER Drahomír

Ministr vlády ČSSR a předseda Výboru lidové kontroly ČSSR

Jmenován dne: 1.1.1971 - 10.SN, 24.3.1971; 8

KNÍŽKA Jaroslav, ing.

Ministr - předseda výboru pro dopravu

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

Odvolán z funkce ministra vlády ČSSR dne: 1.1.1971 - 10.SN, 24.3.1971; 8

KREJČÍ Josef, ing.

Ministr - předseda výboru pro průmysl

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

Odvolán z funkce ministra vlády ČSSR dne: 8.SL, 27.5.1970; 8 7.SN, 27.5.1970; 13

KUČERA Bohuslav, JUDr.

Ministr vlády ČSSR

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

FS 5.FS, 18.11.1970, 7; 101 odův. vl. n. T. 50

6.FS, 20.12.1970, 4; 62 odův. vl. n. zák. T. 62

8.FS, 6.7.1971, 5; 86 odův. vl. n. zák. T. 72

SL 8.SL, 27.5.1970, 4; 17, 27 odův. vl. n. úmluvy T.30

5; 28 odův. vl. n. konzulární úmluvy T.29

SL 9.SL, 8.7.1970, 8; 54 odův. vl. n. zák. T. 45

SN 8.SN, 8.7.1970, 4; 84 odův. vl. n. zák. T. 43/30.SN

6; 91 odův. vl. n. dohody T. 35

7; 97 odův. vl. n. dohod T. 44

KURKA Karel, ing.

Státní tajemník vlády ČSSR v ministerstvu zahraničních věcí

Jmenován dne: 20.10.1969

Odvolán dne: 28.1.1970 - 8.SL, 27.5.1970; 9 7.SN, 27.5.1970; 14

MAJER Ján, JUDr., plk.

Státní tajemník vlády ČSSR v ministerstvu vnitra

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

Odvolán dne: 28.1.1970 - 8.SL, 27.5.1970; 9 7.SN, 27.5.1970; 14

MARKO Ján, ing.

Ministr pověřený řízením ministerstva zahraničních věcí

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

FS 4.FS, 28.5.1970, 1; 19 výklad k vl. n. T.36

8.FS, 6.7.1971, 6; 95 odův. vl. n. T. 70

7; 105 odův. vl. n. T. 71

SL 9.SL, 8.7.1970, 3; 15 odův. vl. návrhů úmluv a dohod T. 44

4; 25 odův. vl. n. úmluvy T. 35

SN 7.SN, 27.5.1970, 9; 44 odův. vl. n. úmluvy T. 30

10; 50 odův. vl. n. konzulární úmluvy T. 29

MARTINKA Karol, ing.

Státní tajemník v ministerstvu plánování

Ministr vlády ČSSR

Jmenován stát. taj. v min. plánování dne: 6.10.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 8

Odvolán z funkce stát. taj. v min. plánování dne: 28.1.1970 - 8.SL, 27.5.1970; 9 7.SN, 27.5.1970; 9

Jmenován ministrem vlády ČSSR dne: 28.1.1970 - 8.SL, 27.5.1970; 9 7.SN, 27.5.1970; 14

Jmenován mpř. státní plánovací komise dne: 1.1.1971 - 10.SN, 24.3.1971; 8

FS 6.FS, 20.12.1970, 7; 82,95 odův. vl. n. zák. T. 57

9.FS, 7.10.1971, 1; 16 odův. vl. n. zák. T. 84

SL 10.SL, 18.11.1970, 1; 6,38 zpráva k rozvoji nár. hosp. v roce 1970 a úkolům plánu na r. 1971

11.SL, 24.3.1971, 1; 9,63 zpráva o plnění úkolů stát. plánu rozvoje ČSSR v roce 1970 a rozpis úkolů plánu na rok 1971 T.52/SL

SN 7.SN, 27.5.1970, 11; 57,82 zpráva o zabezpečení prováděcího národohosp. plánu na r. 1970

MATUŠKA Jaromír, prof., ing.

Ministr vlády ČSSR pověřený řízením fed. min. paliv a energetiky

Jmenován dne: 1.1.1971 - 10.SN, 24.3.1971; 8

PAULY Jan

Ministr vlády ČSSR

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

Odvolán dne: 1.1.1971 - 10.SN, 24.3.1971; 8

PELNÁŘ Jan

Ministr pověřený řízením ministerstva vnitra

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

Odvolán dne: 28.1.1970 - 8.SL, 27.5.1970; 8 7.SN, 27.5.1970; 13

FS 6.FS, 21.12.1970, 13; 160 odův. návrhu poslanců T.67

RENDEK Ignác, dr., CSc.

Ministr - předseda výboru pro ceny

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

Pověřen řízením fed. cenového úřadu dne: 1.1.1971 - 10.SN, 24.3.1971; 9

FS 3.FS, 16.10.1969, 6; 99 odpověď na dotazy poslanců

SL 7.SL, 17.12.1969, 14; 86,97 odův. vl. n. zák. T. 28/24.SL

ROHLÍČEK Rudolf, ing.

Ministr pověřený řízením ministerstva financí

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7

FS 5.FS, 17.11.1970, 3; 30,48 odův. vl. n. zák. T. 53

4; 49, 67 odův. vl. n. zák. T. 52

5; 70 odův. vl. n. zák. T. 49

6.FS, 21.12.1970, 8; 98 odův. vl. n. zák. T. 58

10; 132 odův. vl. n. zák. T. 60

14; 177 odův. vl. n. zák. T. 66

8.FS, 6.7.1971, 1; 16 odův. vl. n. usnesení T. 76

2; 46 odův. vl. n. zák. T. 73

9.FS, 7.10.1971, 2; 104, 124 odův. vl. n. zák. T. 83

3; 104,124 odův. vl. zák. T. 82

SL 6.SL, 3.12.1969, 1; 7,34 odův. vl. n. zák. T. 14/11.SL

7.SL, 18.12.1969, 10; 112,170 odův. vl. n. zák. T. 27/23.SL

9.SL, 8.7.1970, 6; 64,93 odův. vl. n. usnesení T. 46/31.SL

11.SL, 24.3.1971, 1; 40 ke zprávě T.52/SL

5; 73 odpověď na dotaz posl. J. Havlíčka

SN 5.SN, 3.12.1969, 4; 18,41 odův. n. zák. T. 14/10.SN

6.SN, 17.12.1969, 2; 13,50 odův. vl. n. zák. T. 27/22.SN

8.SN, 8.7.1970, 2; 13,50 odův. vl. n. usnesení T. 46/29.SN

ŠIMON Josef, ing.

Ministr vlády ČSSR pověřený řízením fed. min. hutnictví a strojírenství

Jmenován dne: 1.1.1971 - 10.SN, 24.3.1971; 8

ŠTANCEĽ Michal

Ministr pověřený řízením ministerstva práce a sociálních věcí

Jmenován dne: 27.9.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 7FS 3.FS, 16.10.1969, 6; 100 odpověď na dotazy poslanců

5.FS, 18.11.1970, 8; 108 odův. vl. n. T. 48

9.FS, 8.10.1971, 4; 131 odův. vl. n. zák. T. 81

5; 155 odův. vl. n. zák. T. 80

SL 9.SL, 8.7.1970, 7; 45 odův. vl. n. zák. T. 45

SN 8.SN, 8.7.1970, 3; 71,82 odův. vl. n. zák. T. 45

9.SN, 18.11.1970, 2; 7,54 zpráva o působení zákoníku práce z hlediska upevňování prac. disciplíny

ŠUPKA Ladislav, ing.

Ministr vlády a předseda fed. výboru pro technický a investiční rozvoj

Jmenován dne: 23.6.1970 - 9.SL, 8.7.1970; 9 8.SN, 8.7.1970; 9

Pověřen řízením fed. min. pro technický a investiční rozvoj dne: 1.1.1971 - 10.SN, 24.3.1971; 8

SN 10.SN, 24.3.1971, 5; 21,73 zpráva o úlohách všdeckotechnického rozvoje

ŠUTKA Štefan, ing., dr.

Ministr vlády ČSSR - pověřený vedením fed. min. dopravy

Jmenován dne: 1.1.1971 - 10.SN, 24.3.1971; 8

VEČEŘA Bohuslav, dr.

Ministr vlády ČSSR a předseda výboru pro zemědělství a výživu

Jmenován dne: 28.1.1970 - 8.SL, 27.5.1970; 12 7.SN, 27.5.1970; 14

Pověřen řízením fed. min. zemědělství a výživy dne: 1.1.1971 - 10.SN, 24.3.1971; 9

ZAHRADNÍK Jiří, ing.

Ministr vlády ČSSR a předseda výboru pro průmysl

Jmenován dne: 28.1.1970 - 8.SL, 27.5.1970; 12 7.SN, 27.5.1970; 14

Jmenován mpř. vlády ČSSR dne: 1.1.1971 - 10.SN, 24.3.1971; 8

KOLDER Drahomír

Předseda Ústřední komise lidové kontroly

Jmenován dne: 2.10.1969 - 3.FS, 15.10.1969; 8

FS 9.FS, 8.10.1971, 7; 191 odův. vl. n. zák. T. 85

SL 7.SL, 18.12.1969, 10; 141 k vl. n. zák. T. 27/23.SLPřihlásit/registrovat se do ISP