Výbory SN
1.SN, 29.1.1969, 5; 25 usn. ano
4.SN, 15.10.1969, 2; 16 usn. ano
7.SN, 27.5.1970, 3; 19 usn. ano
10.SN, 24.3.1971, 1; 10 usn. ano

Výbor branný a bezpečnostní
Zřízen: 1.SN, 29.1.1969; 25
Počet členů: 16

Doplňovací volby a změny:

4.SN, 15.10.1969 volba předsedy
4.SN, 26.11.1969 rezignace - oznámeno 5.SN, 3.12.1969
5.SN, 3.12.1969 doplňovací volba
5.SN, 22.12.1969 rez. zproštění - oznámeno 7.SN, 27.5.1970
5.SN, 16.4.1970 rezignace - oznámeno 7.SN, 27.5.1970
5.SN, 28.4.1970 zproštění - oznámeno 7.SN, 27.5.1970
7.SN, 27.5.1970 doplňovací volby a změny
7.SN, 17.12.1970 rezignace - oznámeno 10.SN, 24.3.1971
10.SN, 24.3.1970 doplňovací volby a změny
Předseda: Piatnica Imrich, RSDr.(KSČ)od 1.SN, 29.1.1969; 28do 4.SN, 15.10.1969; 11
Košťál Albert, ing (KSČ) od 4.SN, 15.10.1969; 24
Místopředseda:
Červenka František (KSČ) od 6.3.1969
Ověřovatel:
Brada Stanislav (ČSL) 6.3.1969
Členové:
KSČ Berník Matej 29.1.1969
Červenka František 29.1.1969
Demmer Tibor 27.5.1970
Faglic Andrej, ing. 29.1.1969
Ferencei Štefan 27.5.1970
Gavlík Karel 3.12.1969
Infner Štefan, JUDr. 29.1.1969 - 27.5.1970
Košťál Albert, ing. 15.10.1969
Kouba Jindřich 29.1.1969 - 24.3.1971
Machač Jaromír, PhDr. 29.1.1969
Malý Jiří 29.1.1969
Motlík Václav 29.1.1969
Pepich Egyd 3.12.1969
Piatnica Imrich, RSDr. 29.1.1969 - 22.12.1969
Prečuch Anton 29.1.1969
Retles Ľudovít 27.5.1970
Členové:
KSČ Ťažký Anton 29.1.1969 - 28.4.1970
ČSL Brada Stanislav, ing. 29.1.1969
ČSS Adam Čestmír, JUDr. 24.3.1971
Kučera Jaroslav 29.1.1969 - 17.12.1970
Matějka Miloš, JUDr. 29.1.1969 - 26.11.1969
BČerný Emanuel 24.3.1971
Vobořilová Helena 29.1.1969 - 16.4.1970

Výbor projednal tisky těchto čísel:

1, 4, 5, 7, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 36, 50, 51, 54, 55, 56, 61, 68, 72, 75, 77, 79, 84, 85.

Výbor konal 22 schůzí; z toho 1 byla schůze mimořádná, 5 samostatných, 17 společných s výborem branným a bezpečnostním Sněmovny lidu, případně s dalšími výbory.

Výbor pro hospodářskou politiku
Zřízen: 1.SN, 29.1.1969; 25, 28
Doplňovací volby a změny:
26.11.1969
rezignace poslanců
5.SN, 3.12.1969
doplňovací volba
2.4.1970 rezignace poslance
28.4.1970 rezignace poslance
7.SN, 27.5.1970 doplňovací volba
27.11.1970 rezignace poslance
9.12.1970 rezignace poslance
17.12.1970 rezignace poslance
8.3.1971 rezignace poslance
10.SN, 24.3.1971 změny a doplnění výboru
Předseda: Rosa Jozef, prof.ing.,DRSc. od 1.SN, 29.1.1969;28,27
Místopředsedové:
Kaňková Jana (KSČ) od 25.5.1970
Kapišovský Vasil, doc., CSc. (KSČ)od 7.3.1969
Rusek Antonín, doc. ing. CSc. (KSČ)od 7.3.1969do 26.11.1969
Zálešák Alois, ing. (KSČ) od 17.12.1969do 2.4.1970
Ověřovatelé:
Lakomý František (ČSS) od 17.12.1969
Skopal Jaroslav (ČSS), ing. od 7.3.1969do 26.11.1969
Členové:
KSČ Bielik Ernest, ing. 3.12.1969
Boďa Koloman, prof. MVDr.3.12.1969 24.3.1971
Cserge Karol, ing. 29.1.1969
Diviš Eduard 3.12.1969
Frank Eduard 29.1.1969 - 17.12.1970
Gavenda Zdeněk 3.12.1969
Hirková Anna 27.4.1970
Horák Jaromír, ing. 3.12.1969
Humelík Ján 29.1.1969
Chlup Zdeněk, ing.arch. 29.1.1969-26.11.1969
Členové:
KSČ Jonáš Pavol, ing. 29.1.1969
Kaňková Jana 29.1.1969
Kapišovský Vasil, doc.RSDr. CSc.29.1.1969
Karcoľ Jozef, ing. 29.1.1969 - 28.4.1970
Kašičková Jolana, RSDr. 29.1.1969 - 8.3.1971
Kompiš Ladislav, ing. 3.12.1969
Křenek Oldřich 24.3.1971
Machata Augustín 29.1.1969 - 27.11.1970
Novotný Václav 29.1.1969
Onderek Zdeněk 29.1.1969 - 26.11.1969
Pavlík Vratislav 3.12.1969
Poláček Karel 29.1.1969
Rosa Jozef,prof,ing. 29.1.1969
Rusek Antonín,doc.ing. CSc.29.1.1969 - 26.11.1969
Šimon Josef, ing. 3.12.1969 - 24.3.1971
Zálešák Alois,ing. 3.12.1969 - 2.4.1970
Zvara Vladimír,doc.MUDr. 3.12.1969
ČSL Chytil Václav,prof.JUDr. 29.1.1969 - 9.12.1970
Šebera František 24.3.1971
ČSS Lakomý František 3.12.1969
Löbl Karel, doc.ing.DrSc. 29.1.1969
Skopal Jaroslav,ing. 29.1.1969 - 26.11.1969
BSuchopárek Miroslav 29.1.1969
Vaculová Vilma 24.3.1971
Varga Ľudevit 29.1.1969

Výbor projednal tisky těchto čísel:

5, 7, 9, 14, 15, 16, 27, 43, 44, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85.

Výbor konal 24 schůzí; z toho byla 1 schůze mimořádná, 11 samostatných a 13 schůzí společných s dalšími výbory.

Komise pro hospodářskou politiku:

Stále komise ustaveny 7.3.1969, zrušeny 30.11.1969

Komise pro novou soustavu řízení

Počet členů: 9
Předseda: Rusek Antonín, doc.ing. CSc.
Členové: Humelík Ján
Chytil Václav, prof., JUDr.
Kaňková Jana
Karcol Jozef, ing.
Löbl Karel, doc., ing., DrSc.
Machata Augustýn
Onderek Zdeněk
Skopal Jaroslav, ing.
Komise pro národní a regionální ekonomiku
Počet členů: 10
Předseda: Kapišovský Vasiľ, doc., RSDr.,CSc.
Členové: Cserge Karol, ing.
Frank Eduard
Chlup Zdeněk,ing. arch.
Jonáš Pavol, ing.
Kašičková Jolana, RSDr.
Novotný Václav
Poláček Karel
Suchopárek Miroslav
Varga Ľudovit

Výbor kulturní
Zřízen: 1.SN, 29.1.1969; 25,28
Počet členů: 16
Doplňovací volby a změny:
27.9.1969 zrušení členství na vlastní žádost- oznámeno 7.SN, 27.5.1970
26.11.1969 rezignace na funkci poslance- oznámeno 5.SN, 3.12.1969
1.12.1969 rezignace na funkci poslance- oznámeno 5.SN, 3.12.1969
5.SN, 3.12.1969 změny a doplňovací volba
28.4.1970 rezignace na funkci poslance- oznámeno 7.SN, 27.5.1970
7.SN, 27.5.1970 doplňovací volba
3.9.1970 rezignace na funkci poslance- oznámeno 9.SN, 18.11.1970a 10.SN, 24.3.1971
8.10.1970 rezignace na funkci poslance- oznámeno 9.SN, 18.11.1970a 10.SN, 24.3.1971
10.SN, 24.3.1971 změny a doplňovací volba
Předseda: Chorváth Michal, doc. (KSČ)od 1.SN, 29.1.1969; 27,28do 10.SN, 24.3.1971; 13
Rácz Oliver, prom. ped. (KSČ)od 10.SN, 24.3.1971; 13, 20
Místopředseda:
Wichterle Otto, akad (B) od 6.3.1969 - 26.11.1969
Lang Jaromír, prof., PhDr.. (KSČ)od 8.12.1969
Ověřovatelé:
Hašplová Božena (KSČ) od 6.3.1969 - 8.10.1970
Hrdlička Jiří (ČSS) od 12.11.1970
Členové:
KSČ Boďa Koloman, prof., dr. 27.5.1970
Dobos Ladislav 3.12.1969 - 24.3.1971
Falťan Samuel, dr., CSc. 3.12.1969 - 28.4.1970
Harenčár Róbert, ing. 29.1.1969 - 1.12.1969
Členové:
KSČ Hašplová Božena 29.1.1969 - 8.10.1970
Chorváth Michal, doc. 29.1.1969
Jarošová Marie 24.3.1971
Kašpar Vladimír, PhDr. 29.1.1969 - 26.11.1969
Kempný Josef, doc., ing. 29.1.1969 - 27. 9.1969
Klein Břetislav 29.1.1969 - 3. 9.1970
Lang Jaromír, prof., PhDr. 3.12.1969
Marták Ján, PhDr. 24.3.1971
Mihálik Vojtech. zasl. um. 29.1.1969 - 3.12.1969
Mindoš Michal 29.1.1969
Pelikánová Olga 3.12.1969
Potočková Margita 29.1.1969
Rácz Oliver, prom. ped. 29.1.1969
Skácelová Anna 24.3.1971
Václavík Antonín,doc. PhDr. CSc.29.1.1969 - 26.11.1969
ČSL Brada Stanislav,ing. 29.1.1969 - 3.12.1969
Turek Adolf, PhDr. 29.1.1969
ČSS Hrdlička Jiří 29.1.1969
BPartišová Anna 3.12.1969
Wichterle Otto,akad. 29.1.1969 - 26.11.1969
Matuška Alexander, PhDr, DrSc.29.1.1969

Výbor projednal tisky těchto čísel:

5, 7, 10, 16, 28, 34, 36, 54, 55, 56, 68, 75, 84, 4-Z.

Výbor konal 22 schůzí; z toho 6 samostatných, 16 schůzí společných s výorem kulturním Sněmovny lidu, případně dalšími výbory.

Komise výboru kulturního SN:

Stálé komise ustaveny 6.3.1969, zrušeny 14.11.1969

Komise pro školství a vědu

Počet členů: 7
Předseda: Wichterle Otto, akademik
Členové: Harenčár Róbert, ing.
Hašplová Božena
Mindoš Michal
Potočková Margita
Rácz Oliver, prom. pedagog
Václavík Antonín, doc. PhDr. CSc.

Komise pro kulturu a církevní otázky

Počet členů: 5
Předseda: Turek Adolf, PhDr.
Členové: Chorváth Michal, doc.
Kempný Josef, doc., ing., CSc.
Matuška Alexander, PhDr., DrSc.
Mihálik Vojtech, zasl. umělec

Komise pro tisk a informace

Počet členů: 4
Předseda: Kašpar Vladimír, PhDr.
Členové: Hrdlička Jiří
Klein Břetislav
Rácz Oliver, prom. pedagog

Výbor mandátový a imunitní
Ustaven: 1.SN, 29.1.1969; 25
Počet členů: 9
Doplňovací volby a změny:
1.121969 rezignace poslance
5.SN, 3.12.1969 doplňovací volba
22.12.1969 rezignace poslance
7.SN, 27. 5.1970 doplňovací volba
17.12.1970 rezignace poslance
11.SN, 24. 3.1971 změny ve složení výboru
Předseda: Hrdlička Jiří od 1.SN, 29.1.1969; 28
Místopředseda:
Daubner Vojtech (KSČ) od 26.3.1969
Ověřovatelka:
Dutková Eva, JUDr. (ČSL) od 26.3.1969
Členové:
KSČ Bielik Ernest, ing. 29.1.1969 - 24. 3.1969
Daubner Vojtech 29.1.1969
Ďurišová Irena 29.1.1969 - 22.12.1969
Futej Daniel 27.5.1970
Gašparík Július, JUDr. 3.12.1969
Návorková Marie 29.1.1969
Neubert Karel 29.1.1969
Šalgovič Viliam 24.3.1971
ČSL Dutková Eva, JUDr. 29.1.1969
ČSS Adam Čestmír, JUDr. 24.3.1971
Hrdlička Jiří 29.1.1969
Kučera Jaroslav 29.1.1969 - 17.12.1970
SSOHraško Martin 29.1.1969 - 1.12.1969
SSŽákovič Michal, JUDr. 24.3.1971

Výbor projednal tisky těchto čísel:

5, 68, 75

Výbor konal celkem 8 chůzí; z toho 5 samostatných a 3 společné.

Výbor rozpočtový

Výbor pro plán a rozpočet SN

Zřízen: 1.SN, 29.1.1969; 25
Počet členů: 17
Poznámka: změna na Výbor pro plán a rozpočet SN, 7.SN, 27.5.1969; 19
Předseda: Toman Josef, doc., ing., CSc.od 1.SN, 29.1.1969; 28do 7.SN, 27.5.1969; 19

Výbor pro plán a rozpočet
Zřízen: 7.SN, 27.5.1970; 19
Počet členů: 20
Doplňovací volby a změny:
26.11.1969 rezignace na funkci poslance- oznámeno 5.SN, 3.12.1969
5.SN, 3.12.1969 doplňovací volba a změny
22.12.1969 rezignace na funkci poslance- oznámeno 7.SN, 27.5.1970
7.SN, 27. 5.1970 doplňovací volba a změna
3. 9.1970 rezignace na funkci poslance- oznámeno 9.SN, 18.11.1970a 10.SN, 24.3.1971
28.12.1970 rezignace na funkci poslance- oznámeno 10.SN, 24.3.1971
10.SN, 24. 3.1971 doplňovací volba
8. 7.1971 odvolání z funkce poslance- oznámeno 9.FS, 7.10.1971
8. 7.1971 rezignace na funkci poslance- oznámeno 9.FS, 7.10.1971
Předseda: Toman Josef, doc.,ing.,CSc. narozen 19.8.1925od 7.SN, 27.5.1969; 19,27do 10.SN, 24.3.1971; 13
Ptáček Vladimír, ing. narozen 21.9.1925od 10.SN, 24.3.1971; 13,20
Místopředsedové:
Píš Emil, ing. narozen 6.5.1921 (KSČ)I. místopředsedou od 18.3.1969
Vybral Vladimír, prof., JUDr.narozen 9.12.1902 (ČSL)II. místopředsedou od 18.3.1969
Ověřovatelé:
Hrib Michal narozen 13.10.1930 (B)od 18.3.1969do 30.10.1969
Bánsky Zoltán narozen 10.7.1913 (KSČ)od 30.10.1969
Vybral Vladimír, prof. JUDr.narozen 9.12.1902 (ČSL)
Členové:
KSČ Bánsky Zoltán narozen 10.7.1913 29.1.1969
Černý Jaroslav, ing. narozen 14.5.1921 29.1.1969 - 26.11.1969
Černý Ludvík narozen 16.8.1920 29.1.1969
Červinka Antonín,prof.ing. narozen 20.1.1926 24.3.1971
Daubner Vojtech
narozen 23.4.1912 24.3.1971
Dobos Ladislav narozen 28.10.1930 24.3.1971 - 8. 7.1971
Ďuriová Irena narozen 26.3.1918 3.12.1969 - 22.12.1969
Ferianc Ján,ing.CSc. narozen 16.7.1927 3.12.1969
Fořt Josef,ing. narozen 6.5.1924 29.1.1969 - 26.11.1969
Gacík František,ing. narozen 13.5.1934 29.1.1969 - 28.12.1970
Hluší Jan
narozen 23.6.1929 3.12.1969
Kolaříková Heda
narozen 14.9.1921 29.1.1969
Košťál Albert, ing. narozen 30.8.1926 29.1.1969 - 3.12.1969
Martinák Ladislav,ing. narozen 13.6.1928 27.5.1970
Mišeje František,ing. narozen 8.11.1921 27.5.1970
Píš Emil, ing. narozen 6.5.1921 29.1.1969
Ptáček Milan, ing. narozen 21.9.1925 3.12.1969
Rozsypal Kurt,prof. ing. narozen 24.9.1916 24.3.1971
Sedláková Emília narozen 13.12.1926 29.1.1969 - 22.12.1969
Souček Jiří,ing. narozen 9.10.1932 29.1.1969
Šikolová Jarmila narozen 12.10.1924 29.1.1969 - 3. 9.1970
Členové:
KSČ Štencl Ján narozen 5.4.1912 3.12.1969 - 27.5.1970
Toman Josef,doc.ing. CSc. narozen 19.8.1925 29.1.1969 - 8. 7.1971
Vacík Miloslav narozen 27.1.1925 24.3.1971
ČSL Vybral Vladimír,prof.,JUDr. narozen 9.12.1902 29.1.1969
ČSS Henzl Jaroslav,MUDr. narozen 21.8.1922 3.12.1969
Neumann Jan narozen 19.9.1920 29.1.1969
SSOGašparík Július,JUDr. narozen 28.11.1925 24.3.1971
BHrib Michal narozen 13.10.1930 29.1.1969
Szaniszló Július narozen 28.2.1937 29.1.1969
Ševčíková Anna narozen 25.7.1922 27.5.1970

Výbor projednal tisky těchto čísel:

213-NS IV., 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 27, 43, 45, 46, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 68, 69, 73, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85.

Výbor konal 27 schůzí; z toho 3 mimořádné, 8 schůzí samostatných, 19 společných s výborem rozpočtovým a s výborem pro plán a rozpočet SL, případně s jinými výbory.

Komise výboru rozpočtového:

Stálé komise ustaveny 18.3.1969, zrušeny 21.11.1969

Komise měnová

Počet členů: 8
Předseda: Vybral Vladimír, prof. JUDr.
Členové: Hrib Michal
Kolaříková Heda
Koštál Albert, ing.
Neumann Jan
Sedláková Emília
Souček Jiří,ing.
Šikolová Jarmila

Komise rozpočtová

Poče členů: 8
Předsedou: Píš Emil, ing.
Členové: Bánsky Zoltán
Černý Jaroslav, ing.
Černý Ludvík
Fořt Josef, ing.
Gacík František, ing.
Ptáček Milan, ing.
Szaniszló Július

Výbor pro sociální politiku
Zřízen: 1.SN, 29.1.1969; 25,28
Počet členů: 20

Doplňovací volby a změny:

4.SN, 15.10.1969 rezignace na funkci poslance
26.11.1969 reignace na funkci poslance- oznámeno 5.SN, 3.12.1969
5.SN, 3.12.1969 doplňovací volba a změna
28. 4.1970 rezignace na funkci poslance- oznámeno 7.SN, 27.5.1970
7.SN, 27. 5.1970 doplňovací volba
22.12.1970 rezignace na funkci poslance- oznámeno 10.SN, 24.3.1971
10.SN, 24. 3.1971 doplňovací volba
8. 7.1971 rezignace na funkci poslance- oznámeno 9.FS, 7.10.1971
Předseda: Ungrád Bohuslav od 1.SN, 29.1.1969; 28,27
Místopředsedové:
Burger Oldřich (ČSS) od 10.12.1969
Kácl Karel, prof., MUDr., DrSc. (ČSS)od 12.3.1969do 26.11.1969
Pastorková Elena (B) od 12.3.1969
Ověřovatel:
Štifterová Emília (B) od 12.3.1969
Členové:
KSČ Bláha František, prof. MUDr.29.1.1969 - 15.10.1969
Černovský Václav,ing. 29.1.1969 - 22.12.1970
Dubeň Baltazár 29.1.1969 - 28. 4.1970
Fábry Štefan 29.1.1969
Gärtner Rudolf 29.1.1969 - 26.11.1969
Janíková Emília 29.1.1969
Kaplanová Eliška 3.12.1969
Kudryová Mária 29.1.1969
Losseová Jarmila 29.1.1969
Mikeska Jan 29.1.1969 - 26.11.1969
Pešek Jan 3.12.1969
Členové:
KSČ Příhoda Vratislav 3.12.1969
Sobotníková Olga, JUDr. 29.1.1969 - 8. 7.1971
Szabó Rezsö, JUDr. 27.5.1970 - 8. 7.1971
Tománek Eduard 29.1.1969 - 26.11.1969
Ungrád Bohuslav 29.1.1969
ČSL Šimek Vladimír,ing. 29.1.1969
ČSS Burger Oldřich 3.12.1969
Kácl Karel, prof., MUDr., DrSc.29.1.1969 - 26.11.1969
SSOGašparík Július,JUDr. 29.1.1969 - 3.12.1969
Malina Jozef 3.12.1969
BHorák Alexander, dr.h.c. 29.1.1969
Kotková Emilie 24.3.1971
Pastorková Elena 29.1.1969
Szabóová Mária 29.1.1969
Škodová Vlasta 3.12.1969
Štifterová Emília 29.1.1969
Veľká Veronika 29.1.1969

Výbor projednal tisky těchto čísel:

5-Z, 6-Z, 8, 9, 15, 16, 25, 31, 35, 36, 45, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 68, 75, 80, 81, 84

Výbor konal 20 schůzí; z toho 9 samostatných, 11 společných s výborem pro sociální politiku SL, případně s dalšími výbory.

Komise výboru pro sociální politiku:

Stálé komise ustaveny 12.3.1969, zrušeny 30.11.1969

(materiály nebyly předány Archivu Federálního shromáždění ČSSR)

Komise sociální a zdravotní

Počet členů: 7
Předsedkyně: Pastorková Elena
Členové: Bláha František, prof., MUDr.
Fábry Štefan
Mikeska Jan
Szabóová Mária
Štifterová Emília
Tománek Eduard

Komise pro otázky mladé generace a postavení matky a dítěte

Počet členů: 7
Předseda: Dubeň Baltazar
Členové: Černovský Václav, ing.
Janíková Emília
Kudryová Mária
Losseová Jarmila
Sobotníková Olga, JUDr.
Veľká Veronika
Komise pro životní prostředí
Počet členů: 5
Předseda: Kácl Karel, prof. MUDr. DrSc.
Členové: Gärtner Rudolf
Gašparík Július, JUDr.
Horák Alexander, Dr.h.c.
Šimek Vladimír, ing.

Výbor ústavně právní
Zřízen: 1.SN, 29.1.1969; 25
Počet členů: 15

Doplňovací volby a změny:

2.SN, 5. 6.1969; 65 doplňovací volba
26.11.1969 rezignace poslanců
5.SN, 3.12.1969 doplňovací volba
22.12.1969 rezignace předsedy výboru
28. 4.1970 rezignace poslanců
7.SN, 27. 5.1970 volba předsedy výboru
7.SN, 27.5.1970 doplňovací volba
3.12.1970 rezignace poslanců
17.12.1970 rezignace poslanců
10.SN, 24. 3.1971 změny a doplnění výboru
Předseda: Hatala Vojtech, prof., JUDr. od 1.SN, 29.1.1969; 28do 7.SN, 27.5.1970; 16(rezignace 22.12.1969)
Infner Štefan,JUDr. od 7.SN, 27.5.1970; 27
Místopředseda:
Grospič Jiří, JUDr., CSc. (KSČ)od 3.3.1969do 26.11.1969
Kiesewetter Zbyněk, JUDr. (KSČ)od 17.12.1969
Ověřovatel:
Tlustý Andrej, JUDr. od 3.3.1969
Členové:
KSČ Dubeň Baltazár 5. 6.1969 - 28. 4.1970
Dupej Peter 24.3.1971
Futej Daniel 24.3.1971
Grospič Jiří,JUDr., Csc. 29.1.1969 - 26.11.1969
Hájek Jaroslav 3.12.1969
Hatala Vojtech, prof., JUDr. 29.1.1969 - 22.12.1969
Hlavička Josef 24.3.1971
Holomek Tomáš, JUDr. 3.12.1969
Hrušovský Miloš 24.3.1971
Infner Štefan, JUDr. 27.5.1970
Členové:
KSČ Jičínský Zdeněk, doc., prof., JUDr., DrSc.29.1.1969 - 26.11.1969
Kiesewetter Zbyněk, JUDr. 3.12.1969
Kopecký Josef 3.12.1969
Lúčan Matej, dr. 27.5.1970 - 24.3.1971
Pánek Václav 3.12.1969 - 17.12.1970
Piscová Margita,JUDr.,CSc. 29.1.1969
Rychtrmoc Zdeněk 29.1.1969 - 26.11.1969
Strcula Ján 29.1.1969
Šalgovič Villiam 27.5.1970 - 24. 3.1971
Štúr Svetozár, JUDr. 5.6. 1969 - 28. 4.1970
Vašečka Felix, JUDr., CSc. 5.6. 1969 - 3.12.1970
Zuska Zdeněk, JUDr.,RSDr. 24.3.1971
ČSL Srb Jaroslav, JUDr. 29.1.1969
ČSS Tlustý Andrej, JUDr. 29.1.1969
SSlBrodzianský Kamil, prom. práv.29.1.1969
Súlety Ondrej, prom. práv. 29.1.1969
BGebauer František 29.1.1969 - 26.11.1969
Macura Josef, JUDr. 29.1.1969
Piverka Walter 29.1.1969 - 17.12.1970
Smutný Rudolf, ing. 29.1.1969 - 26.11.1969
Šimegová Františka 29.1.1969

Výbor projednal tisky těchto čísel:

213, 230, 236, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85

Výbor konal 29 schůzí; z toho 8 samostatných, ostatní byly společné

Komise výboru ústavně právního

Stálá komise ustavena 3.3.1969, zrušena de facto 30.11.1969 a de jure 15.1.1970.

Komise pro přípravu nové ústavy

Počet členů: 5
Předseda: Grospič Jiří, JUDr., CSc.
Členové: Brodziansky Kamil, prom. práv.
Hatala Vojtech, prof., JUDr.
Jičínský Zdeněk, doc., prof., JUDr., DrSc.
Srb Jaroslav, JUDr.
Komise doplněna:
Vokrouhlický Zbyněk, JUDr., CSc.
Dubeň Baltazár
Štúr Svetozár, JUDr.
Vašečka Felix, JUDr., CSc.

Výbor zahraniční
Zřízen: 1.SN, 29.1.1969; 25
Počet členů: 15
Doplňovací volby a změny:
26.11.1969 rezignace- oznámeno 5.SN, 3.12.1969
5.SN, 3.12.1969 doplňovací volba
28. 4.1970 zproštění- oznámeno 7.SN, 27.5.1970
7.SN, 27. 5.1970 doplňovací volba
11. 6.1970 rezignace- oznámeno 8.SN, 8.7.1970
9.12.1970 rezignace- oznámeno 10.SN, 24.3.1971
8. 3.1971 ztráta mandátu- oznámeno 10.SN, 24.3.1971
10.SN, 24. 3.1971 doplňovací volba a změny
8. 7.1971 rezignace- oznámeno 9.FS, 7.10.1971
Předsedkyně: Višňovcová Petronela, ing. od 1.SN, 29.1.1969; 28
Místopředsedové:
Pacovský Rudolf (KSČ) od 19.3.1969do 11.6.1970
Himl Antonín (KSČ) od 1.7.1970
Ověřovatel:
Žákovič Michal,JUDr. (SSl) od 19.3.1969
Členové:
KSČ Barbínek František, ing. 3.12.1969 - 8.3.1971
Benc Miloslav, ing. 24.3.1971
Císař Čestmír, PhDr. 29.1.1969 -11.6.1970
Erban Evžen 3.12.1969
Fischerová Miluše 29.1.1969 - 26.11.1969
Frank Vítězslav 29.1.1969 - 26.11.1969
Himl Antonín 3.12.1969
Hübl Milan, doc.PhDr.CSc. 29.1.1969 -26.11.1969
Marták Ján,PhDr.CSc. 29.1.1969 -24.3.1971
Novák Karel 24.3.1971
Pacovský Rudolf 29.1.1969 - 11.6.1970
Členové:
KSČ Szabó Rezsö, JUDr. 29.1.1969 - 8.7.1971
Šavel Karol, dr. 24.3.1971
Štencl Ján 27.5.1970
Štúr Svetozár, JUDr. 29.1.1969 - 28.4.1970
Višňovcová Petronela,ing. 29.1.1969
Vokrouhlický Zbyňek, JUDr., CSc.29.1.1969 - 26.11.1969
Zacharová Vilma 24.3.1971
ČSL Hudeček Miroslav 24.3.1971
Kabelka Jiří,ing 29.1.1969 - 9.12.1970
ČSS Matějková Anna, RNDr. 29.1.1969
SSOTörök Vojtech 29.1.1969
SSlŽákovič Michal, JUDr. 29.1.1969
BMatyáš Mirko, JUDr. 29.1.1969

Výbor projednal tisky těchto čísel:

236, 3, 29, 30, 35, 36, 44, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 68, 70, 71, 75, 77, 84.

Výbor konal 20 schůzí; z toho 1 mimořádnou, 2 schůze samostatné, ostatní byly společné.

Komise výboru zahraničního:

Stálé komise ustaveny 19.31969, zrušeny 10.12.1969

Komise pro rovnoprávné uplatnění Čechů a Slováků v zahraničních službách

Počet členů: 5
Předseda: Szabó Rezsö, JUDr.
Členové: Hübl Milan, doc., PhDr., CSc.
Kabelka Jiří, ing.
Törek Vojtech
Vokrouhlický Zbyněk, JUDr., CSc.

Komise pro styky s Čechy a Slováky v zahraničí

Počet členů: 3
Předseda: Frank Vítězslav
Členové: Fischerové Miluše
Marták Ján, PhDr. CSc.

Komise pro cestovní ruch:

Počet členů: 3
Předseda: Török Vojtech
Členové: Matějková Anna
Matyáš Mirko, JUDr.Přihlásit/registrovat se do ISP