Index

k zápisům o společných schůzích SL a SNa k zápisům o samostatných schůzích sněmoven FS ČSSR

III. volební období

22. - 23. 10. 1976 - 5. 6. 1981

Základní informace pro práci s Indexem FS III.

Index ke stenografickým zprávám ze zasedání sněmoven FS III. navazuje na dosud vydané indexy, ve kterých je shrnuta činnost parlamentu vždy za příslušné volební období.

Součástí indexu je přehled o prezidentech, federální vládě a orgánech FS.

Jmenný rejstřík poslanců je uspořádán podle již zaběhnutého schématu vydávaných indexů tzn. jméno, příjmení poslance, vědecký či akademický titul, volební období, sněmovna, číslo volebního obvodu a jeho název, stranická příslušnost, národnost. K údajům o poslancích dále patří datum a číslo schůze, kdy byl složen slib, členství v orgánech FS, funkce, rezignace, zproštění funkce nebo úmrtí. Na závěr je předložen seznam vystoupení příslušného poslance na plenárních schůzích.

Vystoupení jsou dělena na společné schůze SL a SN a na samostatné schůze sněmoven (SL, SN). V levé straně stránky arabská číslice před silně vyraženým označením FS, SL, SN znamená číslo schůze, následuje datum, kurzívou psaná číslice označuje bod programu a poslední číslo určuje stránku, na které začíná vystoupení poslance. V pravé straně stránky je heslovitě uvedena problematika, která se týká vystoupení poslance.

Obdobným způsobem je řešen i věcný rejstřík, který se skládá ze 3 částí tzn. věcný rejstřík ze společných schůzí SL a SN a věcné rejstříky ze samostatných schůzí SL a SN. Příslušné heslo je vyraženo tučným písmem, pod ním je údaj, ve které schůzi byla tato problematika projednávána, nebo odkaz na heslo jiné, pod kterým se tato problematika nachází.

Na závěr Indexu je přiložen přehled sněmovních tisků. Na rozdíl od předcházejících volebních období (tzn. FS I, FS II) jsou vedeny sněmovní tisky v jedné řadě pod hlavičkou FS.

Vysvětlivky ke zkratkám
P-FSPředsednictvo Federálního shromáždění
P-SLPředsednictvo Sněmovny lidu
P-SNPředsednictvo Sněmovny národů
VMIVýbor mandátový a imunitní
VÚPVýbor ústavně právní
VZVýbor zahraniční
VBBVýbor branný a bezpečnostní
VPRVýbor pro plán a rozpočet
VPDOVýbor pro průmysl, dopravu a obchod
VZVVýbor pro zemědělství a výživu
VKVýbor kulturní
VSPVýbor pro sociální politiku
zprav.zpravodaj
předs. předseda
mpř.místopředseda
usn.usnesení
T.tisk
odv.odvolán
r.rezignace
k.kooptován


Přihlásit/registrovat se do ISP