Volba členů Předsednictva FS

1.SN, 10.11.1976, 12; 36 usn. 11, T.1/SN

česká část

Čermáková Helena
Erban Evžen
Himl Antonín
Holub Karel
Huml Alois
Kabrhelová Marie
prof., ing. Kempný Josef, CSc.
Poledník Jindřich, prom. ped.
prof., MUDr. Trávníček Tomáš, CSc.
Vedra Vladimír

slovenská část

prof., ing. Blažej Anton, DrSc.
prof., JUDr. Hanes Dalibor
Horečná Irena
Juřík Karol
Kondrčíková Margita
Lefflerová Nina
Polák Jozef
Šaľgovič Viliam, CSc.
ing. Vojteková Magdaléna
Zagiba Dezider

Volba členů Předsednictva SN

1.SN, 10.11.1976, 10; 35 usn. 9, T.1/SN, pozn.: Bocek Karel, Mařík Vladimír, JUDr., RSDr., Renczes Alexandr, Vacková Oľga, RSDr.

Volba členů výborů SN

1.SN, 10.11.1976, 13; 40 usn. 12, T.1/SN
4.SN, 23.10.1979, 2; 10 usn. 110

Volba členů VMI - SN

1.SN, 10.11.1976, 5; 20 usn. 5, T.1/SN

Volba místopředsedy SN

1.SN, 10.11.1976, 10; 35

usn. 9, T.1/SN, Vedra Vladimír - mpř. SN

Volba poslanců

Ověření platnosti voleb

Volba předsedů výborů SN

1.SN, 10.11.1976, 11; 36

usn. 10, T.1/SN

předsedové výborů SN

VÚP-SN: Mařík vladimír, JUDr., RSDr.
VZ-SN Kožík Viliam, CSc.
VBB-SN Vedra Vladimír
VPR-SN Křenek Drahoslav, ing.
VPDO-SN Blažej Anton, prof., ing., DrSc.
VZV-SN Zahradník René
VSP-SN Vacková Oľga, RSDr.
VK-SN Nováček Zdenko, PhDr., CSc.

Volba předsedy SN

1.SN, 10.11.1976, 7; 27 usn. 7, T.1/SN

Volba předsedy VMI-SN

1.SN, 10.11.1976, 5; 20

usn. 4, T.1/SN

Volba volební komise

Komise volební

Volby tajné

Řád volební

Výbory SN - zřízení, volby předsedů, volby členů

1.SN, 10.11.1976, 5; 20 usn. 4,5, T.1/SN - (celý) VMI, VÚP, VZ, VPDO, VSP, VZV, VBB, VPR, VK
9; 34 usn. 8, T.1/SN
11; 36 usn. 10, T.1/SN - volba př.
13; 40 usn. 12, T.1/SN - členové - volba


Přihlásit/registrovat se do ISP