Zabezpečení výživy obyvatelstva - úkoly

2.SN, 16.11.1977, 1; 9 usn. 48, T.6/SN

Zabezpečování závěrů XV. sjezdu KSČ

4.SN, 23.10.1979, 3; 10

usn. 112, T.11/SN

Zabezpečování životních a sociálních jistot

3.SN, 26.9.1978, 1; 7

usn. 83, T.10/SN

Zasedání FS - svolání, ukončení (dopis prezidenta republiky)

1.SN, 10.11.1976, -; 10 pozn.: dopis ze dne 27.10.1976
4.SN, 23.10.1979, -; 5 pozn.: dopis ze dne 28.9.1979

Zemědělství socialistické - úkoly

2.SN, 16.11.1977, 1; 9 usn. 48, T.6/SN

Zvyšování efektivnosti a kvality

Pracující

Síly pracovníPřihlásit/registrovat se do ISP