3. vláda ČSSR
Jmenována dne:9.12.1971
Oznámeno dne: 2.FS, 17.12.1971; 7
Podala demisi dne: 11.11.1976

Viz Index FS - II.

4. vláda ČSSR
Jmenována dne:11.11.1976
Podala demisi dne: 17.6.1981

ŠTROUGAL Lubomír, JUDr.

Předseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 13
FS2.FS, 14.-15.12.1976, 1; 18 programové prohlášení vlády
7.FS, 4.-5.4.1978, 6; 16,92 zpráva o plnění programového prohlášení vlády
11.FS, 28.3.1979, 1; 7 zpráva o plnění programového prohlášení vlády
-; 89 závěr. slovo a odpovědi na dotazy poslanců
15.FS, 9.-10.4.1980, 3; 9,107 zpráva o plnění programového prohlášení vlády k T. 85 a odpověď na dotazy posl. Doležala a Seidlové
17.FS, 22.5.1980, 1; 8 přednáší návrh na volbu prezidenta ČSSR

KORČÁK Josef

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 13

COLOTKA Peter, prof., JUDr., CSc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 13

HŮLA Václav, ing.

Místopředseda vlády ČSSR a předseda SPK

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 13
FS20.FS, 15.-16.12.1980, 2; 18 odův. vl. návrh - T. 107 "St. plán rozvoje NH - 1981"

LACO Karol, prof., JUDr., DrSc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 13
2.FS, 14.-15.12.1976, 2,3; 98 odůvodňuje vl. návrh zákona - "Řád přátelství", odůvodňuje vl. návrh zákona - "Za obětavou práci pro socialismus"
4.FS, 28.-29.6.1977, 4; 85 odůvodňuje vl. návrh zákona - "Řád republiky - výtvarné nové řešení"
5.FS, 25.-26.10.1977, 2; 100 odůvodňuje vl. návrh zákona o lesích
6.FS, 15.12.1977, 4; 76 vl. návrh - T. 20 "Smlouva s MoLR"
5; 82 vl. návrh T. 21 "Úmluva o voj. zákazu..."
7.FS, 4.-5.4.1978, 8; 108 vl. návrh zákona - T. 31 (Organizace soudů, volby soudců)
14.FS, 12.-13.12.1979, 2; 86 vl. návrh ústavního zákona - T. 77 "Zřízení FMEP"
3; 86 vl. návrh zákona T. 78 "Působnost federálních ministerstev"
15.FS, 9.-10.4.1980, 6; 173 odůvodnění vl. návrhu T. 84 "Úmluva o předávání osob"
6; 173 odůvodnění vl. návrhu zákona - T. 83 "Trestní řád"
7; 181 odůvodnění vl. návrhu - T. 79 "Smlouva s Tunisem"
8; 186 odůvodnění vl. návrhu - T. 81 "MOP a Stanovisko vlády"
20.FS, 15.-16.12.1980, 4; 114 odůvodnění vl. návrhu - T. 99 "FÚTI"

LÚČAN Matej, PaedDr.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 13
FS3.FS, 5.4.1977, 3; 86 odpověď na dotaz posl. Lefflerové
4.FS, 28.-29.6.1977, 6; 102 odůvodnění zákona - T. 11 (vědečtí pracovníci)
6.FS, 15.12.1977, 3; 68 odůvodnění vl. návrhu zákona T. 25 (ČSAV)
7.FS, 4.-5.4.1978, 6; 86 odpověď na dotaz posl. Vackové
8.FS, 20.6.1978, 6; 117,144 odůvodnění zák. ústav. - T.38 "24. článek 2. odst. Ústava - změna"
7;117,144 odůvodnění zák. - T.39 "Soustava zákl. a středních škol"
15.FS, 9.-10.4.1980, 4; 119 odůvodnění vl. návrhu zákona - T.80 "Vysoké školy"

ROHLÍČEK Rudolf, Doc., ing., DrSc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 13
FS2.FS, 14.-15.12.1976, 8; 181 vl. návrh T. 1 - Úmluva o promlčení při mezin. koupi zboží
7.FS, 4.-5.4.1978, 6; 84 odpověď na dotaz posl. Solničné
8.FS, 20.6.1978, 1; 70 odpověď na dotaz posl. Stejskala
14.FS, 12.-13.12.1979, 5; 119 odůvodnění vl. návrhu - T. 68 "Protokol - RVHP"
SN2.SN, 16.11.1977, 1; 9 úkoly soc. zemědělství (T. 6/SN)
-; 109 odpověď na dotaz posl. Sedláčka
-; 112 závěrečné slovo

ŠIMON Josef, ing.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 13
FS10.FS, 13.12.1978, 1; 51
odpověď na dotaz posl. Pitry (k T. 55)

ZAHRADNÍK Jindřich, ing.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 13
SN3.SN, 26.9.1978, 1; 63 odpověď na dotaz posl. Škardové, živ. a soc. jistoty obyv. T. 10/SN

CHŇOUPEK Bohuslav, ing.

Ministr - federální ministerstvo zahraničních věcí

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 13
FS2.FS, 14.-15.12.1976, 4,5; 107 odůvodnění vl. návrhu - Konzulární úmluva s Mongolskem a vl. návrhu - Konzulární úmluva s Kyperskou republikou
3.FS, 5.4.1977, 3; 67 odpověď na dotaz posl. Kalkuse a Plojhara
4.FS, 28.-29.6.1977, 5; 89 odůvodnění vl. návrhu Smlouvy mezi ČSSR - BLR
3; 132 odpověď na dotaz posl. Pilnaye (T. 16)
5.FS, 25.-26.10.1977, 1; 10 expozé k zákl. otázkám zahraniční politiky ČSSR
-; 91 a odpověď na dotaz posl. Kožíka, závěrečné slovo ministra
5; 146 odůvodnění vl. návrhu Konzulární úmluva s Belgii
7.FS, 4.-5.4.1978, 9; 115 odůvodnění vl. návrhu - T. 27 "Smlouva o přátelství s NDR"
8.FS, 20.6.1978, 4; 98 odůvodnění vl. návrhu - T. 35 "Smlouva s MLR"
5; 111 odůvodnění vl. návrhu - T. 36 "Konzulární úmluva s Tureckem"
9.FS, 25.10.1978, 7; 50 odpověď na dotaz posl. Michalského
12.FS, 20.6.1979, 6; 100 odůvodnění vl. návrhu - T. 59 "Ženevské úmluvy"
7; 106 odůvodnění vl. návrhu - T. 60 "Dohoda s Rakouskem"
13.FS, 24.-25.10.1979, 1; 9,94 zahraniční politika ČSSR
14.FS, 12.-13.12.1979, 8,9; 125 odůvodnění vl. návrhu - T. 67, 66 "Úmluvy"
19.FS, 22.10.1980, 2; 62 odůvodnění vl. návrhu - T. 91 "Smlouva s VSR"
3; 62 odůvodnění vl. návrhu - T. 95 "Konzulární úmluva s VSR"
4; 78 odůvodnění vl. návrhu - T. 93 "Smlouva s Laosem"
6; 91 odůvodnění vl. návrhu - T. 92 "Smlouva s Kubou"
7; 97 odůvodnění vl. návrhu - T. 88 "Konzulární úmluva s Laosem"
20.FS, 15.-16.12.1980, 8; 138 odůvodnění vl. návrhu - T. 100 "Celní úmluva" - Řecko
10; 144 odůvodnění vl. návrhu - T. 103 "Smlouva s Řeckem"
11; 152 odůvodnění vl. návrhu - T. 104 "Konzulární úmluva" - Syrie
12; 157 odůvodnění vl. návrhu - T. 105 "Úmluva o doručování"

DZÚR Martin, arm. gen., ing.

Ministr národní obrany ČSSR

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 13
FS8.FS, 20.6.1978, 8; 149 odův. zákon - T. 40 "Branný zákon"
9; 149 odův. vl. návrhu - T. 41 "Služební poměry vojáků"

OBZINA Jaromír, Doc., PhDr., CSc.

Ministr vnitra ČSSR

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 13
FS3.FS, 5.4.1977, 4; 108 odův. vl. návrhu - T. 7 Smlouva s Maďarskem o st. hranicích
4.FS, 28.-29.6.1977, 7; 124 odův. vl. návrhu - T. 10 Smlouva s NDR o st. hranicích
6.FS, 15.12.1977, 6; 89 odův. vl. návrhu - T. 22 Smlouva s MLR o spolupráci
19.FS, 22.10.1980, 5; 85 odův. vl. návrhu - T. 94 "Smlouva se SSSR"

LÉR Leopold, ing., CSc.

Ministr financí ČSSR

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 13
FS2.FS, 14.-15.12.1976, 6,7; 120 vl. návrh zák. o STR - 1977 - T. 2vl. návrh zák. - soc. zabezpečení - T. 3
-; 175 závěrečné slovo k T. 2, 3
4.FS, 28.-29.6.1977, 3; 10 odův. vl. návrhu usnesení- T. 16 (SZÚ)
-; 82 závěrečné slovo k T. 16
5.FS, 25.-26.10.1977, 3; 124 odův. vl. návrhu zákona - T. 19, odvody daní organizacemi
6.FS, 15.12.1977, 2; 8 odův. vl. návrhu zákona o STR - 1978 - T. 26
-; 66 závěrečné slovo k T. 26
7; 97 odův. vl. návrhu - T. 23 "Smlouva mezi členy RVHP"
7.FS, 4.-5.4.1978, 6; 89 odpověď na dotaz posl. Prchala
11; 139 odův. vl. návrhu - T. 29 "Smlouva s Japonskem"
8.FS, 20.6.1978, 1; 8,66 odův. vl. návrhu usnesení - T. 45 "SZÚ - 1977"
2; 63 odův. vl. návrhu - T. 43 "Protokol o znění Dohody..."
9.FS, 25.10.1978, 1; 10 odův. vl. návrhu - T. 51 "Smlouva RVHP o zamezení dvojího zdanění"
3; 31 odův. vl. návrhu - T. 46 "Smlouva s Iráckou republikou"
4; 37 odův. vl. návrhu - T. 47 "Smlouva s Rakouskem"
5; 37 odův. vl. návrhu - T. 52 "Smlouva s Portugalskem"
6; 37 odův. vl. návrhu - T. 53 "Smlouva se Srí Lankou"
10.FS, 13.12.1978, 1; 6,94 odův. vl. návrhu - T. 55 "STR - 1979"
12.FS, 20.6.1979, 3; 8,74 odův. vl. návrhu usnesení - T. 61 "SZÚ - 1978"
13.FS, 24.-25.10.1979, 2; 102 odův. vl. návrhu zákona - T. 65 "Zemědělská daň"
3; 120 odův. vl. návrhu - T. 62 "Smlouva se Švédskem"
4; 120 odův. vl. návrhu - T. 64 "Smlouva s Norskem"
14.FS, 12.-13.12.1979, 1; 6,79 odův. vl. návrhu zákona - T. 74 a odpovědi na dotazy poslanců (STR - 1980)
15.FS, 9.-10.4.1980, 3; 104 odpověď na dotaz posl. Pirošíka
18.FS, 10.6.1980, 1; 9 odův. vl. návrhu usnesení - T. 89 "SZÚ - 1979"
-; 68 odpověďi na dotazy posl. Belka a Peterkové, závěrečné slovo
20.FS, 15.-16.12.1980, 3; 32 odův. vl. návrhu - T. 108 "STR - 1981"
5; 124 odův. vl. návrhu - T. 106 "Odvody do st. rozpočtu"
6; 132 odův. vl. návrhu - T. 97 "Smlouva se Španělskem"
7; 132 odův. vl. návrhu - T. 98 "Smlouva s Kyprem"
21.FS, 27.5.1981, 1; 6,66 odův. vl. návrhu - T. 114 "SZÚ - 1980"
2; 71 odův. vl. návrhu - T. 109 "Úmluva mnohostranná"
SL5.SL, 28.10.1980, 3; 89 odpověď na dotaz posl. Tichého, využití elektroniky - T. 20/SL

ONDŘICH František, RSDr.

Ministr vlády ČSSR a předseda VLK-ČSSR

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 14
SN4.SN, 23.10.1979, 3; 10 výklad k T. 11/SN - zabezpečování závěrů XV. sjezdu KSČ,
-; 103 závěrečné slovo
5.SN, 11.11.1980, 1; 73 odpověď na dotaz posl. Andrejové, rozmísťování pracov. sil

BAHYL Pavel, ing.

Ministr všeobecného strojírenství ČSSR

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 14
FS13.FS, 24.-25.10.1979, 1; 98 odpověď na dotaz posl. Mlynára ze 4.SL (10.10.1979)
SL2.SL, 11.10.1977, 1; 21 výklad k nár. hospodářství - T. 4/SL
-; 100 odpověď na dotaz posl. Mlynára
-; 102 odpověď na dotaz posl. Krylla
3.SL, 24.10.1978, 1; 53 odpověď na dotaz posl. Kuglera
SN2.SN, 16.11.1977, 1; 103 odpověď na dotaz posl. Kolesárové

BARČÁK Andrej, ing.

Ministr zahraničního obchodu ČSSR

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 14
FS8.FS, 20.6.1978, 1; 74 odpověď na dotaz posl. Tichavského
9.FS, 25.10.1978, 2; 22 odův. vl. návrhu - T. 48 "Smlouva s Kubou"
14.FS, 12.-13.12.1979, 6; 98 odův. vl. návrhu - T. 71 (RVHP)
7; 98 odův. vl. návrhu - T. 73 (RVHP)
15.FS, 9.-10.4.1980, 5; 152 odův. vl. návrhu zákona - T. 75 "Zahraniční styky"
21.FS, 27.5.1981, 4; 83 odův. vl. návrhu - T. 111 "Smlouva s Alžírskem"

BLAŽEK Vladimír, ing.

Ministr dopravy ČSSR

Jmenován dne: 11.11.1976

Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 14

FS6.FS, 15.12.1977, 2; 61 odpověď na dotaz posl. Tenglerové (k T. 26)
10.FS, 13.12.1978, 1; 83 odpověď na dotaz posl. Čičmance (k T. 55)
12.FS, 20.6.1979, 4; 78 odův. vl. návrhu zákona - T. 57 "Silniční zákon"

EHRENBERGER Vlastimil, ing., CSc.

Ministr paliv a energetiky ČSSR

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 14
FS6.FS, 15.12.1977, 2; 59 odpověď na dotaz posl. Hájkové (k T. 26)
SL4.SL, 10.10.1979, 1; 8 zajišťování paliva a energetiky, T 13/SL
-; 102 odpověď na dotaz posl. Micanové a závěrečné slovo

CHALUPA Vlastimil, ing., CSc.

Ministr spojů ČSSR

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 14
FS5.FS, 25.-26.10.1977, 4; 141
odův. vl. návrhu - T. 18 " Intersputnik"

JANZA Vladimír, ing.

Ministr vlády a místopředseda SPK

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 14
SN3.SN, 26.9.1978, 1; 75 odpověď na dotaz posl. Peterkové (živ. a soc. jistoty obyvatelstva)
5.SN, 11.11.1980, 1; 44 odpověď na dotaz posl. Bernáškové a rozmísťování prac. sil

NÁGR Josef, ing.

Ministr zemědělství a výživy ČSSR

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 14
FS4.FS, 28.-29.6.1977, 3; 139 odpověď na dotaz posl. Římana (k T. 16)
10.FS, 13.12.1978, 1; 79 odpověď na dotaz posl. Římana (k T. 55)
SL4.SL, 10.10.1979, 1; 100 odpověď na dotaz posl. Římanovi - T. 13/SL (palivo a energie)
SN2.SN, 16.11.1977, 1; 24 zpráva - zemědělství (T. 6/SN)
-; 107 odpověď na dotaz posl. Štáfka

PŮČEK Zdeněk, CSc.

Ministr hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 14
do:13.12.1979
SL2.SL, 11.10.1977, 1; 9 úloha H a TS v nár. hospodářství (T. 4/SL)
-; 104 odpověď na dotaz posl. Mičanové
-; 105 odpověď na dotaz posl. Krylla
3.SL, 24.10.1978, 1; 55 odpověď na dotaz posl. Kožíka

GERLE Ladislav, ing.

Ministr hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR

od:13.12.1979

SABOĽČÍK Michal, Doc., CSc.

Ministr - FCÚ

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 14

ŠTANCEĽ Michal

Ministr práce a sociálních věcí ČSSR

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 14
FS3.FS, 5.4.1977, 3; 95 odpověď na dotaz posl. Faila
9.FS, 25.10.1978, 8; 54 odův. vl. návrhu - T. 49 "MKP - texty úmluv a doporučení"
9.FS, 25.10.1978, 9; 54 odův. vl. návrhu - T. 50 "MKP - texty úmluv a doporučení"
10.FS, 13.12.1978, 2; 97 odův. vl. návrhu - T. 54 "MKP - texty úmluv"
14.FS, 12.-13.12.1979, 4; 108 odův. vl. návrhu - T. 70 "Sociální zabezpečení"
19.FS, 22.10.1980, 8; 103 odův. vl. návrhu - T. 90 "MKP - texty úmluv a doporučení"
21.FS, 27.5.1981, 3; 78 odův. vl. návrhu - T. 110 "MKP - texty úmluv a doporučení"
SN3.SN, 26.9.1978, 1; 8 zabezpečení a upevnění soc. a živ. jistot obyvatelstva - T. 10/SN
-; 90 závěrečné slovo
5.SN, 11.11.1980, 1; 7 pracovní sily - rozmísťování
-; 97 závěrečné slovo

ŠUPKA Ladislav, ing.

Ministr - FMTIR

Jmenován dne: 11.11.1976
Oznámeno dne: 2.FS, 14.-15.12.1976; 14
FS4.FS, 28.-29.6.1977, 3; 143 odpověď na dotaz posl. Juríka (k T. 16)
7.FS, 4.-5.4.1978, 7; 98 odův. vl. návrhu zákona - T. 30 (Byty)
10; 132 odův. vl. návrhu - T. 28 "Dohoda"
8.FS, 20.6.1978, 3; 90 odův. vl. návrhu - T. 37 "Miceská dohoda"
9.FS, 25.10.1978, 7; 45 odův. vl. návrhu - T. 44 "Ženevská smlouva"
12.FS, 20.6.1979, 5; 95 odův. vl. návrhu - T. 58 "Smlouva s Rakouskem"
SL2.SL, 11.10.1977, 1; 97 odpověď na dotaz posl. Michalského - k T. 4/SL - rozvoj NH
3.SL, 24.10.1978, 1; 7 vědeckotechnický rozvoj T. 11/SL
-;98 odpověď na dotaz posl. Chlada a závěrečné slovo
5.SL, 28.10.1980, 3; 76 odpověď na dotaz posl. Tesaře a Chlada - využití elektroniky - T. 20/SL
SN4.SN, 23.10.1979, 3; 79 odpověď na dotaz posl. Šališské - zabezpečení závěrů XV. sjezdu - T. 11/SN

KUBÁT Milan, prof., ing., DrSc.

Ministr elektrotechnického průmyslu ČSSR

od:13.12.1979
SL5.SL, 28.10.1980, 3; 11 využití elektroniky - T. 20/SL
-;92 odpověď na dotazy poslanců a závěrečné slovo


Přihlásit/registrovat se do ISP