Výbory Sněmovny lidu

Výbor mandátový a imunitní
Zřízen: 1.SL, 10.11.1976, 5; 17, usn. 4, T.1/SL
Předseda: Lörincz Július, od 1.SL, 10.11.1976; zemřel 14.12.1980
Členové: od 1.SL, 10.11.1976, 5; 17, usn. 5, T.1/SL
Čapka Miroslav
Hánová Marie
Humajová Mária
Chlad Rudolf
Lichner Ján
Macháček Zdeněk, PhMr.
Pakán Ján
Paulichová Mária
Sodoma František
Stejskal Ladislav
Suber Josef
Škula Jozef, prom. práv.
Tvrzníková Marie

Výbor branný a bezpečnostní SL
Zřízen: 1.SL, 10.11.1976, 9; 28, usn. 8, T.1/SL
Předseda: Nejezchleb Richard, RSDr., od 1.SL, 10.11.1976, 11; 33, usn. 10, T.1/SL
Členové: od 1.SL, 10.11.1976, 11; 35, usn. 12, T.1/SL
Džupina Andrej
Fialová Božena
Grolmus Josef
Hašana Július
Horáček Václav, PhDr.
Kozák Miroslav
Malíková Vlasta
Neubert Karel
Pakán Ján
Remek Jozef
Švehla Ladislav
Weinlich Stanislav, PhDr.

Výbor kulturní
Zřízen: 1.SL, 10.11.1976, 9; 28, usn. 8, T.1/SL
Předseda: Rozsypalová Anna, od 1.SL, 10.11.1976, 11; 33, usn. 10, T.1/SL
Členové: od 1.SL, 10.11.1976, 13; 35, usn. 12, T.1/SL
Axman Miloš, prof., zasl. um.
Dubová Mária
Feketeová Mária
Grygarová Alena
Hajko Vladimír, akad.
Kožešník Jaroslav, akad.
Lichner Ján
Lörincz Július, zasl. um., zemřel 14.12.1980
Machoš Jan
Malejovský Josef, prof., nár. um.
Ulokošínová Alena
Rabas Václav
Richtarčíková Michaela
Riško Ján, PhDr.
Seidlová Věra
Skácelová Anna
Slováček Miloslav
Šaling Ondrej, ing.
Štix Václav
Venhauer Jaroslav
Zelenka Jan, PhDr., CSc.

Výbor pro průmysl, dopravu a obchod
Zřízen: 1.SL, 10.11.1976, 9; 28, usn. 8, T.1/SL
Předseda: Hůla Alois, od 1.SL, 10.11.1976, 11; 33, usn. 10, T.1/SL
Členové: od 1.SL, 10.11.1976, 13; 35, usn. 12, T.1/SL
Barbalos Štefan
Cabalková Drahomíra
Fail Josef
Gahurová Jana, zemřela 24.3.1981
Harciniková Rozália, zemřela 29.12.1979
Chlad Rudolf
Ivanič Pavel
Klika František
Kožík Anton, ing.
Kubeš František
Kubrt Karel
Kugler František, ing.
Linhart Jaroslav
Mičanová Viléma
Minárová Anna
Mlynár Štefan, ing.
Petřík Jan
Protiva František
Sakmar Lumír
Stejskal Ladislav
Suber Josef
Šebóšik Juraj
Tenglerová Hana
Tesař František, RSDr.
Tichavský Stanislav, ing.
od 15.FS, 9.-10.4.1980; 8
Kontríková Mária

Výbor pro plán a rozpočet
Zřízen: 1.SL, 10.11.1976, 9; 28, usn. 8, T.1/SL
Předseda: Belko Jozef, ing., od 1.SL, 10.11.1976, 11; 33, usn. 10, T.1/SL
Členové: od 1.SL, 10.11.1976, 13; 35, usn. 12, T.1/SL
Bohuslav Adolf
Búřil Jaromír
Doležal Josef
Hejna Jaroslav, PhDr., do 7.FS, 4.-5.4.1978; 10
Janák Ignác, doc., CSc.
Konečník Ján
Lněnička Václav
Malisová Gabriela
Matuchová Anna
Moravčíková Irena
Mrázik Štefan
Niedobová Hildegarda
Paruza Miroslav
Pirošík Vladimír, RSDr.
Pohomá Květoslava
Pechal Josef
Sodoma František
Švihálková Zdenka
Tichý Richard
Urban Pavol
Vacíková Věra
Zadražilová Jarmila
od 7.FS, 4.-5.4.1978; 10
Pitra František, ing.

Výbor pro sociální politiku
Zřízen: 1.SL, 10.11.1976, 9; 28, usn. 8, T.1/SL
Předseda: Kohoutová Vlasta, od 1.SL, 10.11.1976, 11; 33, usn. 10, T.1/SL
Členové: od 1.SL, 10.11.1976, 13; 35, usn. 12, T.1/SL
Boroš Ján
Flösslerová Helena
Hajn Jaroslav, RSDr.
Hánová Marie
Králíčková Hana
Krejsa Jiří
Kryll Josef
Kubinský Florián, ing.
Licianská Mária
Macháček Zdeněk, PhMr.
Malina Jozef
Mamula Miroslav, RSDr.
Márnotová Irena
Mihundová Oldřiška
Pešek Václav
Petrů Růžena
Ridziková Mária
Škula Josef, prom.práv.
Šrenkel Benjamin
Tvrzníková Marie
Vlčková Terezie
Votruba Petr

Výbor pro zemědělství a výživu
Zřízen: 1.SL, 10.11.1976, 9; 28, usn. 8, T.1/SL
Předseda: Janec Imrich, ing., od 1.SL, 10.11.1976, 11; 33, usn. 10, T.1/SL
Členové: od 1.SL, 10.11.1976, 13; 35, usn. 12, 1/SL
Bubeník Radomír
Exner František, ing.
Fekete Jozef
Hlinka Juraj
Horčičková Štefánie
Huspeninová Žofia, ing.
Janda Stanislav
Jandová Věra
Kalkus Jaroslav
Kmeťová Libuše
Kratochvíl Vladimír
Kučera Jan
Kuželová Václava
Leflerová Drahomíra
Mararasz Alexander
Matýsková Adéla
Michalík Dezidér, ing.
Minďaš Josef
Paulechová Mária
Rábel Ján, ing.
Říman Rudolf, ing.
Šemberová Marie
Švehlová Elena
Vacková Jaroslava, ing.
Vondrouš Květoslav
Zdvořáková Kateřina

Výbor ústavně právní
Zřízen: 1.SL, 10.11.1976, 9; 28, usn. 8, T.1/SL
Předseda: Češka Zdeněk, prof., JUDr., od 1.SL, 10.11.1976, 11; 33, usn. 10, T.1/SL
Členové: od 1.SL, 10.11.1976, 13; 35, usn. 12, T.1/SL
Brabec Antonín, PhDr.
Dvořáková Ludmila
Grégr Milan, JUDr.
Hájková Jiřina
Jägerman Josef
Kaduh František
Koranda Stanislav
Koza Josef
Musil František
Obžerová Margita
Pazúriková Mária
Pilátová Františka
Pirč Jan
Šimek Vladimír, ing.
Štechová Helena
Urban Miroslav, MVDr.
Vávrová Dobromila
Vítek Rudolf
Zuska Zdeněk, JUDr., RSDr.

Výbor zahraniční
Zřízen: 1.SL, 10.11.1976, 9; 28, usn. 8, T.1/SL
Předseda: Laštovička Bohuslav, od 1.SL, 10.11.1976, 11; 33, usn. 10, T.1/SLzemřel 30.3.1981
Členové: od 1.SL, 10.11.1976, 13; 35, usn. 12, T.1/SL
Baran Michal, prof., ing., CSc.
David Vlastimil, zemřel 28.1.1977
Fučíková Gusta
Humájová Mária
Kancírová Dana, ing.
Michalski Karel
Panster Heribert
Pilnay František
Plojhar Josef, ThDr.
Svlčanská Marta
Svěrčina Otakar, RSDr.
Trencsíková Rozália
Zavadil Miroslav
od 4.FS, 28.-29.6.1977, 9
Martinec JosefPřihlásit/registrovat se do ISP