USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 5

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou, podepsaná v Praze dne 12. května 1976 (tisk 133)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 2. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. prosince 1976 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Konzulární úmluvou mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou, podepsanou v Praze dne 12. května 1976.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP