USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 8

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží, přijatá dne 14. června 1974 na konferenci OSN v New Yorku a podepsaná za Československou socialistickou republiku dne 29. srpna 1975 (tisk 1)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 2. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 15. prosince 1976 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Úmluvou o promlčení při mezinárodní koupi zboží, přijatou dne 14. června 1974 na konferenci OSN v New Yorku a podepsanou za Československou socialistickou republiku dne 29. srpna 1975.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP