USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 10

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o společné kontrole na státních hranicích, podepsaná v Praze dne 18. června 1976 (tisk 7)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 3. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. dubna 1977 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o společné kontrole na státních hranicích, podepsanou v Praze dne 18. června 1976.

Lichner v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP