USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁZDĚNÍ

č. 11

k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky a na zproštění funkce soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 9)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 3. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. dubna 1977

1. podle § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákona č. 156/1969 Sb.

zvolilo

JUDr. Miroslava Vavrečku

soudcem Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.

2. podle § 52 odst. 1 citovaného zákona

zprostilo

plk. JUDr. Václava Kadlece

funkce soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.


Lichner v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP