USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 15

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, a trestních, podepsaná v Sofii dne 25. listopadu 1976 (tisk 8)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 4. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. června 1977 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsanou v Sofii dne 25. listopadu 1976.

Tomášik v. r., Škula v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP