USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 16

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci na společných státních hranicích a o vzájemné pomoci v hraničních otázkách, podepsaná v Berlíně dne 8. září 1976 (tisk 10)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 4. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. června 1977 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci na společných státních hranicích a o vzájemné pomoci v hraničních otázkách, podepsanou v Berlíně dne 8. září 1976.

Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP