USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 17

k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců z povolání vojenských soudů (tisk 15)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 4. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. června 1977 podle § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákona č. 156/1969 Sb.

zvolilo

soudce z povolání vojenských soudů:

vojenského obvodového soudu Plzeň

kpt. Štěpána Bednáře

pplk. Jiřího Brunclíka

vojenského obvodového soudu České Budějovice

npor. Jaroslava Komárka

npor. Bohuslava Konráda

vojenského obvodového soudu Litoměřice

kpt. Jaroslava Svobodu

vojenského obvodového soudu Bratislava

kpt. JUDr. Milana Hanzela

vojenského obvodového soudu Banská Bystrica mjr.

Štefana Maderu.
Kryll, v. r., Tomášik, v. r.,
Indra, v. r.,
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP