USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 18

k návrhu na zproštění na vlastní žádost funkcí soudců z povolání vojenských soudů (tisk 14)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 4. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. června 1977 podle § 52 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců ve znění zákona č. 156/1969 Sb.

zprostilo

v souvislosti se splněním podmínek na přiznání starobního důchodu

plk. JUDr. Antonína Srpa

funkce soudce z povolání vojenského obvodového soudu Litoměřice a

pplk. JUDr. Oskara Mikeše

funkce soudce z povolání vojenského obvodového soudu Olomouc.

Kryll, v. r., Tomášik, v. r.,
Indra, v. r.,
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP