USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 22

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda o právní způsobilosti, výsadách a imunitách mezinárodní organizace kosmických telekomunikací Intersputnik, podepsaná v Berlíně dne 20. září 1976 (tisk 18)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 5. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 26. října 1977 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Dohodou o právní způsobilosti, výsadách a imunitách mezinárodní organizace kosmických telekomunikací Intersputnik, podepsanou v Berlíně dne 20. září 1976.


Kocinová v. r., Kryll v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP