USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 28

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o zákazu vojenského nebo jakéhokoliv jiného nepřátelského použití prostředků měnících životní prostředí, podepsaná v Ženevě dne 18. května 1977 (tisk 21)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 15. prosince 1977 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Úmluvou o zákazu vojenského nebo jakéhokoliv jiného nepřátelského použití prostředků měnících životní prostředí, podepsanou v Ženevě dne 18. května 1977.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP