USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 29

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci na československo-maďarských státních hranicích, podepsaná v Praze dne 19. listopadu 1976 (tisk 22)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 15. prosince 1977 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci na československo-maďarských státních hranicích, podepsanou v Praze dne 19. listopadu 1976.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP