USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 30

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob, podepsaná v Miškolci dne 27. května 1977 (tisk 23)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 15. prosince 1977 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou mezi vládami Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Mongolské lidové republiky, Polské lidové republiky, Rumunské socialistické republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob, podepsanou v Miškolci dne 27. května 1977.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP