USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 31

k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 24)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 15. prosince 1977 podle § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákona č. 156/1969 Sb.

zvolilo

plk. JUDr. Jozefa Halčina

soudcem Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP