USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 32

ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o opatření předsednictva Federálního shromáždění k doporučení předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa na propůjčení státního vyznamenání "Řádu republiky" generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ a prezidentu Československé

socialistické republiky Gustávu Husákovi (tisk 34)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 4. dubna 1978 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 3. ledna 1978, kterým podle § 1 a § 2 odst. 2 zákona č. 62/1962 Sb., o propůjčování vyznamenání, propůjčilo generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ a prezidentu Československé socialistické republiky Gustávu Husákovi u příležitosti jeho životního jubilea - 65. narozenin - "Řád republiky".


Kryll v. r., Lechanová v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP