USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 33

ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zřizuje čestný titul "Letec-kosmonaut ČSSR" (tisk 32)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 4. dubna 1978 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona o československé federaci zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 23. února 1978 č. 15 Sb., kterým se zřizuje čestný titul "Letec-kosmonaut ČSSR".


Kryll v. r., Tomášik v. r.
lndra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP