USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 37

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou, podepsaná v Berlíně dne 3. října 1977

(tisk 27)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. dubna přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou, podepsanou v Berlíně dne 3. října 1977.


Kryll v. r., Lechanová v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP