USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 38

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy,

podepsaná v Havaně dne 18. prosince 1976 (tisk 28)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. dubna 1978 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Dohodou o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných dokumentů na vynálezy, podepsanou v Havaně dne 18. prosince 1976.


Kryll v. r., Lechanová v. r.
lndra v. r.
ověřovatelé
předseda federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP