USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 39

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 11. října 1977

(tisk 29)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. dubna 1978 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, podepsanou v Praze dne 11. října 1977.


Kryll v. r., Lechanová v. r.
lndra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP