USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 40

k návrhu na zproštění na vlastní žádost funkce soudce z povolání vojenského soudu (tisk 33)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. dubna 1978 podle § 52 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců ve znění zákona č. 156/1969 Sb.

zprostilo

v souvislosti se splněním podmínek pro přiznání starobního důchodu

plk. JUDr. Oldřicha Noveského

funkce soudce z povolání vojenského obvodového soudu Plzeň


Kryll v. r., Lechanová v. r.
lndra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP