USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 43

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou, podepsaná v Ankaře dne 15. listopadu 1977 (tisk 36)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 8. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. června 1978 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Konzulární úmluvou mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou, podepsanou v Ankaře dne 15. listopadu 1977.


Škula v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP