USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 50

k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 42)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 8. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. června 1978 podle § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců ve znění zákona č. 156/1969 Sb.

zvolilo

kpt. Josefa Hrabovského

soudcem Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.


Škula v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP