USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 51

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob, podepsaná v Ulánbátaru
dne 19. května 1978 (tisk 51)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 25. října 1978 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob, podepsanou v Ulánbátaru dne 19. května 1978.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP