USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 52

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou
republikou, podepsaná v Havaně dne 5. listopadu 1977 (tisk 48)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 25. října 1978 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou, podepsanou v Havaně dne 5. listopadu 1978.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP