USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 53

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném osvobození zisku a příjmu československého a iráckého leteckého podniku a jejich zaměstnanců od daní, podepsaná v Bagdádě dne
7. prosince 1977 (tisk 46)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 25. října 1978 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném osvobození zisku a přijmu československého a iráckého leteckého podniku a jejich zaměstnanců od daní, podepsanou v Bagdádě dne 7. prosince 1977.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP