USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 55

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, podepsaná v Lisabonu dne
28. června 1978 (tisk 52)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 25. října 1978 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z přijmu, podepsanou v Lisabonu dne 28. června 1978.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP