USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 57

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Ženevská smlouva o mezinárodním zápisu vědeckých objevů, podepsaná v Ženevě dne 7. března
1978 (tisk 44)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 9. společné schůzí Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 25. října 1978 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Ženevskou smlouvou o mezinárodním zápisu vědeckých objevů, podepsanou v Ženevě dne 7. března 1978.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP