USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 58

k vládnímu návrhu, kterým se podle čl. 19 ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluv a doporučení přijatých na 60. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1975 se stanoviskem vlády
Československé socialistické republiky (tisk 49)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 9. společné schůzí Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 25. října 1978 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky k úmluvám a doporučením přijatým na 60. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1975.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP