USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 59

k vládnímu návrhu, kterým se podle čl. 19 ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluvy a doporučení přijatých na 61. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1976 se stanoviskem vlády
Československé socialistické republiky (tisk 50)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 25. října 1978 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky k úmluvě a doporučení přijatým na 61. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1976.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP