USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 66

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ, podepsaná ve Vídni dne 11. června 1976, a Protokol k této Smlouvě, podepsaný ve Vídni dne 30.

listopadu 1977 (tisk 58)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 12. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. června 1979 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ, podepsanou ve Vídni dne 11. června 1976 a s Protokolem k této Smlouvě, podepsaným ve Vídni dne 30. listopadu 1977.


Kohoutová v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP