USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 67

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), podepsaný v Bernu dne 6. prosince 1978 a Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II), podepsaný v Bernu dne 6. prosince 1978 (tisk 59)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 12. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. června 1979 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), podepsaným v Bernu dne 6. prosince 1978 a Dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II) podepsaným v Bernu dne 6.

prosince 1978.


Kohoutová v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP