USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 72

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Oslu dne 27. června 1979 (tisk 64)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 25. října 1979 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československá socialistické republiky souhlasí se Smlouvou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsanou v Oslu dne 27. června 1979.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
lndra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP